Jeugdhuizen willen minder strenge geluidsnormen want "Fuiven lijken nu eerder recepties"

Leuvense jeugdhuizen en Kabinet J vragen een aanpassing van de huidige geluidsnormen die door schepen Mohamed Ridouani (sp.a) werden ingevoerd. "We stellen voor om een jeugdhuizencharter op te stellen want fuiven lijken nu eerder op recepties", zegt Ruben Geleyns.

De Leuvense jeugdhuizen benadrukken dat ze voorstander zijn van maatregelen om gehoorschade te voorkomen, maar stellen ook vast dat de huidige normen verre van ideaal zijn voor de sfeer op feestjes. "Hoewel de jeugdhuizen nooit vragende partij waren voor het invoeren van de geluidsnormen hebben ze een jaar lang het beste van zichzelf gegeven om mee te werken. De balans na een jaar helt echter over naar de negatieve zijde", zegt Geleyns. "Zo zetten de geluidsnormen een serieuze domper op de sfeer tijdens evenementen. Enerzijds worden kernleden in een onaangename rol geduwd om constant de geluidsmeter in het oog te houden en te zeuren dat het stiller moet. Anderzijds staat de muziek zo stil dat een feestje al snel in een receptie verandert."


De jeugdhuizen en Kabinet J bundelden hun ervaringen in een advies dat ze overhandigden aan verantwoordelijk schepen Mohamed Ridouani (sp.a). "We willen graag met betrokken partners rond de tafel zitten om een jeugdhuizencharter op te stellen. Ook een goed contact met de buurt en de politie vinden we belangrijk. Ook die aspecten willen we vastleggen in het charter." www.mijnLeuven.be/geluidsnormen (BMK)