Inschrijven aan KUL kan nu op afspraak

Sinds gisteren kunnen studenten die zich aan de KU Leuven willen inschrijven voor het komende academiejaar hiervoor een afspraak maken. De Leuvense universiteit neemt dat initiatief om het inschrijvingsproces efficiënter te laten verlopen, zowel voor de studenten als voor de administratie. Vorig jaar werd het inschrijvingsproces al gemoderniseerd door de invoering van een ticketsysteem.


"We zagen dubbel zoveel inschrijvers op 16 augustus dan op eender welke andere dag in augustus. Nochtans is er geen voordeel aan inschrijven op de eerste dag", zegt Griet Lemmens, coördinator Inschrijvingen. "Tijdens het middaguur was het gedurende de hele inschrijvingsperiode ook beduidend drukker. Met dit nieuwe systeem hopen we de inschrijvingen meer te kunnen spreiden."


Vanaf midden september zijn er ook veel internationale studenten die zich aanmelden in de Naamsestraat. "We kunnen hen uiteraard niet vragen om zich eerder te komen inschrijven. Daarom zullen we vanaf dit jaar voor hen dagelijkse info- en inschrijfsessies organiseren op een andere locatie", aldus Lemmens.


Het voorbije academiejaar telde de KU Leuven 58.045 studenten waarvan 11.442 buitenlandse studenten.


Meer info: www.kuleuven.be/inschrijvingen (BMK)