Iedereen in zijn kot: de coronamaatregelen in verband met verplaatsingen op een rij

Vertommen
De Leuvenaars hebben het voorbije weekend de coronamaatregelen die van kracht zijn goed opgevolgd.  Toch waren er nog enkele uitzonderingen (al waren zij meestal niet van kwade wil) en de maatregelen zijn nog een tijdlang geldig. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste maatregelen die van kracht zijn in verband met verplaatsingen in tijden van corona.

- Het belangrijkste is en blijft zoveel mogelijk in uw kot blijven. Zowel voor uzelf, als voor anderen.

Kom nooit buiten als je ziek bent

Samenscholing is strikt verboden, ga elkaar niet opzoeken. Hier staan zware boetes op. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegestaan. Lichaamsbeweging in de buitenlucht is ook toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd. Doe het echter alleen, met gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in). Met gezinsleden een luchtje scheppen is toegestaan met meer dan 2 personen (probeer dit echter te beperken), met vrienden niet. Respecteer ook altijd een afstand van 1,5 meter.

- Gaan wandelen mag dus, maar doe het wel in de buurt van je thuis. Met de auto naar het bos of het park is niet toegestaan. Beperk dus alle verplaatsingen maximaal, ook om elders te gaan wandelen. (ook vissen is niet meer toegestaan)

- Alle andere bijeenkomsten zijn ook verboden.

- Verplaatsingen naar het werk zijn toegelaten, maar telewerken is verplicht “voor alle functies die dat toelaten”. Essentiële verplaatsingen kunnen nog: naar de voedingswinkel, de apotheek, het benzinestation, de bank, de post, de dokter en om mensen in nood te helpen. Het is niet toegestaan om naar uw buitenverblijf te gaan, of niet-essentiële reizen te doen.

De stad Leuven en andere gemeenten brengen mensen samen om voor elkaar te zorgen in coronatijden. Via de website van de gemeente waar je woont kan je altijd hulp bieden of vragen.