Hogeschool UCLL en minister Beke helpen mensen met een beperking digitaal op weg

Minister Beke ‘overhandigt’ samen met hogeschool UCLL de eerste 10 tablets aan een zorgaanbieder ’t Weyerke, in Heusden-Zolder.
Photo News Minister Beke ‘overhandigt’ samen met hogeschool UCLL de eerste 10 tablets aan een zorgaanbieder ’t Weyerke, in Heusden-Zolder.
Hogeschool UCLL en Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) leveren 830 tablets en smartphones aan meerderjarigen met een verstandelijke beperking, die sinds de coronacrisis permanent bij hun zorgaanbieder verblijven. Volgens een enquête van UCLL is de nood aan sociale contacten met hun familie en vrienden hoog bij deze mensen. De hogeschool zal daarnaast ook zorgen voor een aangepaste opleiding voor de zorgverstrekkers.

Heel wat meerderjarigen met een verstandelijke beperking verblijven sinds de coronacrisis permanent bij hun zorgaanbieder. Bezoek of terugkeer naar huis zijn ondertussen beperkt mogelijk, maar nog niet voor iedereen. Uit een bevraging van UCLL bleek dat het behoud en herstel van sociale contacten de hoogste nood vormt bij deze mensen. De hogeschool zocht daarom een manier om hieraan tegemoet te komen en dat bleken tablets en smartphones. UCLL kreeg daarbij steun van minister Beke, het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en Deloitte-VirtualHugs. De hogeschool schenkt zelf 100 tablets en zal e-inclusie verankeren met een opleiding voor zorgverstrekkers. Het kabinet van minister Beke vult aan met 730 toestellen. In totaal zorgen ze zo samen voor 830 smartphones en tablets. 

“De maatregelen wegen zwaar op personen met een handicap die in een voorziening verblijven, én op hun familie. De nood aan digitale vormen van communicatie blijft groot. Met deze toestellen en ondersteuning helpen we voorzieningen om meer communicatie mogelijk te maken tussen personen met een handicap en hun familie en vrienden in deze moeilijke tijden”, stelt Vlaams minister Wouter Beke (CD&V). De toestellen worden deze week nog geleverd bij zorginstellingen in Vlaams-Brabant. 

Ze hebben weinig ervaring met ICT en het internet. Maar apps kunnen ook voor hen kansen-bevorderend zijn qua keuzevrijheid, interpersoonlijke relaties en emotioneel welbevinden

Davy Nijs, onderzoeker UCLL Research & Expertises

Begeleiding 

Het blijft echter niet bij het ter beschikking stellen van ICT-materiaal. Want nu de digitale tools ook deel worden van het dagelijkse leven in de centra, hebben heel wat zorgaanbieders aangegeven dat ze deze graag ook na de crisis willen blijven inzetten. Maar dat biedt de nodige uitdagingen voor mensen met een verstandelijke beperking. “Ze hebben weinig ervaring met ICT en het internet. Maar apps kunnen ook voor hen kansen-bevorderend zijn qua keuzevrijheid, interpersoonlijke relaties en emotioneel welbevinden”, zegt Davy Nijs, onderzoeker UCLL Research & Expertises. 

Daarom zal UCLL nu zorgen voor een handleiding. De hogeschool voorziet een ‘first-aid-kit’ om met de tablets aan de slag te gaan. Daarnaast heeft ze haar fysieke opleiding Tablets4Specials omgevormd naar een online navorming, die openstaat voor begeleiders, paramedici, maar ook voor leerkrachten, Buitengewoon Onderwijs en ouders. 

Zorgaanbieders kunnen nog altijd een aanvraag indienen door een mailtje te sturen naar bevirtualhugs@deloitte.com.