Groen wil meer burgerparticipatie

Een georganiseerde dialoog leidt tot een constructief resultaat. Dat zegt oppositiepartij Groen. "Naar aanleiding van enkele infovergaderingen stelt Groen voor dat het stadsbestuur de participatie van de burgers op een georganiseerde manier aanpakt, onder meer voor de verdere uitwerking van het Ruimtelijk Structuurplan", stellen gemeenteraadsleden Lies Corneillie en Hilde Van Wichelen. Afgelopen week werden er nog infomarkten georganiseerd over het Ruimtelijk Structuurplan (RSL) en over de heraanleg van de Heilige Geeststraat. "Op deze infomomenten was er een grote opkomst van Leuvenaars maar een teleurstellende aanpak van de stad. Er was weinig ruimte om in gesprek te gaan met elkaar, de informatie was tegenstrijdig en de plannen waren onduidelijk. Zo'n aanpak leidt tot frustratie, weerstand en conflict. De manier waarop de stad Leuven de informatie organiseert, is triest. Leuvenaars verdienen beter. Goede informatie is de basis voor goede participatie." (BMK)