Groen wil bouwen met gebruikte materialen

De Leuvense oppositiepartij Groen pleit voor het hergebruik van bouwmaterialen bij de (her)aanleg van straten en pleinen in de stad. "Dat principe willen we inschrijven in de aanbesteding", klinkt het.

Bij de (her)aanleg van straten of pleinen kiest men momenteel vaak voor nieuwe materialen. Oppositiepartij Groen vindt dat verspilling want je kan ook bestaande materialen hergebruiken. Meer zelfs, Groen wil dat principe inschrijven in de aanbesteding.

Circulaire stad

"Een circulaire stad is een stad die kostbare grondstoffen in de stad houdt en materialen hergebruikt. Circulair betekent dat je de kringlopen sluit in plaats van het lineaire systeem waarbij materialen naar de stad komen en na gebruik weer als afval verdwijnen uit de stad. Als stad kunnen we een eerste stap zetten door bijvoorbeeld de circulaire aanbesteding voor (her)aanleg van pleinen", zeggen Thomas Van Oppens en Wouter Florizoone.

Onderhoudsformule

Volgens Groen zou een aannemingscontract voor de (her)aanleg van een weg behalve de werkzaamheden zelf ook een onderhoudsformule moeten bevatten. "Op die manier verplicht je de aannemer om een degelijke werf af te leveren waar zo min mogelijk kosten aan verbonden zijn op termijn. We zouden ook een 'grondstoffenpaspoort' moeten voorzien. Op die manier weten we perfect welke materialen gebruikt werden en in welke hoeveelheden. Tot slot moet de aanbesteding gebeuren in participatie met de buurt, scholen, aannemers en opdrachtgevers. Groen ziet voor Leuven een rol als pilootstad weggelegd inzake circulaire toepassingen." (BMK)