Groen schiet met scherp op N-VA in dossier over moskee: “Minister Homans maakt misbruik van haar bevoegdheid”

De vertegenwoordigers van de Al Ishaan-moskee in Leuven kwamen tekst en uitleg geven in de commissie Veiligheid, nadat minister Homans de procedure tot intrekking van de erkenning opstartte.
PATRICK VERTOMMEN De vertegenwoordigers van de Al Ishaan-moskee in Leuven kwamen tekst en uitleg geven in de commissie Veiligheid, nadat minister Homans de procedure tot intrekking van de erkenning opstartte.
Groen Leuven is zeer kritisch voor de aanpak van minister Liesbeth Homans (N-VA) en de houding van de N-VA-fractie in het dossier. “Als ze geen erkende moskeeën meer in Vlaanderen wil, dat ze dat dan zegt. Maar wat ze nu doet, is in onze ogen pure willekeur en een stok zoeken om de hond te slaan. Homans maakt misbruik van haar discretionaire bevoegdheid”, zegt Eva Platteau, fractieleider voor Groen.

“Onze fractie stelt zich ernstige vragen bij wat de beweegredenen zijn van minister Homans in het dossier over de Leuvense moskee. Wat is de beleidsvisie achter dit optreden? Is het haar werkelijk te doen om veiligheid? Of maakt ze misbruik van haar discretionaire bevoegdheid? Laat ons duidelijk zijn: Groen vindt veiligheid een belangrijke en ernstige taak. Maar als er al sprake zou zijn van een veiligheidsrisico – niet volgens het advies van de veiligheidsdiensten – dan zijn andere maatregelen meer aangewezen dan het intrekken van de erkenning. In de eerste plaats een samenwerking met de bevoegde lokale instanties en een uitwisseling van informatie. Wie het dossier kent, weet dat dit in deze zaak niet is gebeurd”, laat Eva Platteau van Groen optekenen.

Eva Platteau doet een oproep naar N-VA Leuven om een intellectueel eerlijk debat te voeren over religie in Leuven, met respect voor de vrijheid van godsdienst.
Vertommen Eva Platteau doet een oproep naar N-VA Leuven om een intellectueel eerlijk debat te voeren over religie in Leuven, met respect voor de vrijheid van godsdienst.

Uit context gerukt

Groen Leuven stelt zich ook ernstige vragen bij de manier waarop over dit dossier gecommuniceerd wordt door N-VA. “Feiten worden uit hun context gerukt en selectief weergeven. De kernboodschap van de imam was ‘tegen geweld binnen huwelijk’, maar die context wordt niet meegeven. Ook de manier waarop ‘het salafisme’ blijvend in verband wordt gebracht met de moskee en ongenuanceerd wordt verbonden met extremisme toont aan dat de N-VA het niet nauw neemt met feiten. De vertegenwoordigers van de Leuvense moskee distantiëren zich hier uitdrukkelijk van en er zijn wel degelijk verschillende strekkingen binnen het salafisme”, aldus de fractieleider van Groen Leuven.

Voor N-VA bestaat er geen ‘soft-salafisme’.

Zeger Debyser van N-VA

N-VA Leuven blijft erbij dat salafisme, ongeacht de stroming, geen plaats heeft in Leuven. “Laat me duidelijk zijn: iedereen wil in Leuven vreedzaam samenleven en niemand viseert een bepaalde gemeenschap. Maar het werd tijdens de commissie Veiligheid toch ook duidelijk dat er een unanieme stellingname is tegen salafisme: daar is geen plaats voor in Leuven. Vreedzaam samenleven in een inclusieve samenleving is ieders wens in Leuven, maar voorwaarde daarvoor is wel het vermijden van elke vorm van salafisme. Voor N-VA bestaat er geen ‘soft-salafisme’. Er blijven uiteindelijk nog heel wat onduidelijkheden en vragen in dit dossier”, zegt Zeger Debyser van N-VA op Facebook.

Groen verzet zich tegen een heksenjacht in Leuven.

Eva Platteau, fractieleider voor Groen

Groen blijft er dan weer bij dat er al dan niet bewust een polariserend en stigmatiserend verhaal werd gebracht door N-VA. “Er wordt ingespeeld op de angst van mensen en de verkiezingsuitslag van 26 mei heeft aangetoond waar deze politieke strategie toe leidt: een opruk van extreemrechts”, besluit Eva Platteau van Groen. “Groen vindt het belangrijk dat we het maatschappelijk debat over religie in onze samenleving voeren. Kritisch nadenken over religieus fundamentalisme, van welke strekking dan ook, moet een essentieel onderdeel zijn van het democratisch debat. Maar dat debat moet wel intellectueel eerlijk gevoerd worden, met respect voor fundamentele vrijheden zoals vrijheid van godsdienst. Ik wil de fractieleider van de N-VA, Lorin Parys, uitnodigen om bondgenoten te zijn in het bestrijden van elke vorm van extremisme en gewelddadig radicalisme, want ik ben echt bezorgd. De Leuvense gemeenschap mag niet uit elkaar gespeeld worden. Ik stap niet mee in een polariserend verhaal. De geschiedenis heeft al vele malen aangetoond waartoe dat kan leiden. Groen verzet zich tegen een heksenjacht in Leuven!”
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • ANN LIMBOS

    Groen heeft de stokken zelf gegeven !