Geen geld voor leegstaand Wijnpersgebouw

Het statige Wijnpersgebouw uit de 16de eeuw.
Foto Vertommen Het statige Wijnpersgebouw uit de 16de eeuw.
Wat moet er met het oude Wijnpersgebouw gebeuren? Het staat al sinds 2003 leeg en de provincie, die eigenaar is, heeft geen geld voor restauratiewerken.

Tot 2003 volgden de leerlingen van De Wijnpers les in het oude Wijnpersgebouw. Maar omdat de staat van het pand achteruit ging, werd het beschermde complex 11 jaar geleden verlaten. Sindsdien kwam er geen nieuwe invulling, al was het ook weer niet de bedoeling om het te laten verkommeren. "Tien jaar geleden werkte de deputatie aan plannen om het Wijnpersgebouw, dat uit de 16de eeuw dateert, te restaureren en om te vormen tot een soort cultureel centrum", vertelt Jan Laeremans, provincieraadslid voor Vlaams Belang. "Ook Monumentenwacht zou er kunnen intrekken. We hebben dat gebouw toen met de commissie bezocht en kregen zelfs maquettes te zien. De gemeenteraad gaf ook groen licht, maar toch kwam er niets van in huis. Het historische gebouw bleef leegstaan en dat beginnen we nu stilaan onaanvaardbaar te vinden."


Tijdens de provincieraad voelde Laeremans gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) aan de tand. "Voor alle duidelijkheid: het dossier van het cultureel centrum werd nooit geschrapt, het werd niet uitgevoerd", aldus Dehaene. "We houden de bestemming van het gebouw nog even in beraad. Wel is het zo dat Monumentenwacht tegenwoordig al een onderkomen heeft en dus geen nieuwe locatie meer zoekt." Dehaene geeft toe dat de provincie weinig middelen heeft om het gebouw te restaureren. "We moeten bij de provincie besparen en daar is dit dossier de dupe van", zegt Dehaene. "Wel zijn er in 2012 nog dringende instandhoudingswerken in het pand uitgevoerd." (KBH)