Gedaan met afval stockeren op appartement dankzij nieuwe ondergrondse sorteerstraat aan Sint-Agathaplein in Wilsele-Putkapel

​​​​​​​Schepen Vansina en schepen Van Oppens aan de nieuwe sorteerstraat in Wilsele-Putkapel
Stad Leuven ​​​​​​​Schepen Vansina en schepen Van Oppens aan de nieuwe sorteerstraat in Wilsele-Putkapel
De bewoners van de nieuwe appartementen tussen het Sint-Agathaplein en Broekhout in Wilsele-Putkapel kunnen voortaan hun afval kwijt in een ondergrondse sorteerstraat. Ze moeten dus niet langer afval stockeren op hun appartement. Hiermee komt het aantal ondergrondse sorteerstraten in Leuven op vier.

De bewoners van de appartementen tussen het Sint-Agathaplein en Broekhout kunnen hun afval vanaf nu vierentwintig uur per dag naar een nieuwe ondergrondse sorteerstraat brengen. “Door de ondergrondse containers blijven bewoners van appartementen niet langer met hun afval zitten. Het is een betere en properdere oplossing dan de klassieke afvalhokken. Het verhoogt het gebruiksgemak voor de bewoners en draagt bij tot een propere omgeving”, verduidelijkt schepen van stadsreiniging Thomas Van Oppens (Groen). 

De bewoners krijgen een toegangskaart tot de nieuwe sorteerstraat en kunnen er papier, pmd, gft en restafval kwijt. Er is een overgangsperiode van twee maanden voorzien om de bewoners de kans te geven hun oude vuilniszakken op te gebruiken. “Doordat de afvalcontainers nu ondergronds werden gebracht, verdwijnen de storende bovengrondse containers en zal het vernieuwde dorpsplein beter tot zijn recht komen”, voegt schepen van openbare werken Dirk Vansina (CD&V) er nog aan toe.

Ook nieuwe glascontainers 

Daarnaast plaatste de stad Leuven ook ondergrondse glascontainers, die toegankelijk zijn voor de hele buurt. “Dat zal een positief effect hebben op het sluikstorten, want er wordt voornamelijk gesluikstort rond bovengrondse glasbakken. Daarom brengen we glascontainers stelselmatig ondergronds”, stelt schepen Van Oppens. De hoeveelheid sluikstort rond glasbakken is in 2019 met 35% gedaald ten opzichte van het jaar voordien. Volgens de schepen komt dit onder meer door de plaatsing van ondergrondse glascontainers.

Samenwerking met EcoWerf

Zowel de ondergrondse sorteerstraat als de nieuwe glascontainers werden door EcoWerf geplaatst, die ook zal instaan voor de lediging ervan. “Het is voor EcoWerf de vierde ondergrondse sorteerstraat in de regio Oost-Brabant. De volgende drie jaar staan er nog 26 op de planning", zegt Jos Artois, communicatieverantwoordelijke bij EcoWerf. De ondergrondse sorteerstraten worden aangelegd in het kader van nieuwe bouwprojecten, waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke invulling van de beschikbare ruimte. De inzameling van de selectief ingezamelde afvalstoffen kan efficiënt verlopen door ingebouwde sensoren die de vulgraad in de container opvolgen en aangeven wanneer de container voor drie vierde vol is. Zo kan de lediging goed gepland worden”, besluit Jos Artois.