Fietsverkeer Leuven-Brussel stijgt met 24%

Het fietsverkeer op de F3, de fietssnelweg tussen Leuven en Brussel, is op vijf jaar tijd met 24% toegenomen. Aan de fietsteller van Wilsele werden vorig jaar 241.646 fietsers geteld. Om die evolutie in de toekomst nauwkeuriger op te volgen, plaatst de provincie Vlaams-Brabant deze week twee extra meetpunten op de fietssnelweg. Op de HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel staat sinds april 2012 een vaste fietsteller die 24 uur op 24 uur het fietsverkeer meet. In het voorjaar van 2012 en in het voorjaar van 2016 werden bovendien op acht locaties tijdelijke meetinstallaties geïnstalleerd om het fietsverkeer te monitoren. "Voor het vierde jaar op rij tellen we meer fietsers op de F3. En de tijdelijke tellingen tonen ook duidelijk aan dat het fietsverkeer naar Brussel in de lift zit", zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor Mobiliteit. Aan het vaste meetpunt steeg het fietsverkeer met 24% ten opzichte van 2013 en was er een lichte stijging van 1,5% na 2015. De evolutie schommelt overigens sterk per maand. (BMK)