Eerste aanpassingen aan circulatieplan

STADSBESTUUR HEEFT OREN NAAR BEKOMMERNISSEN HANDELAARS

Na lang aandringen van handelaarsorganisatie Liefst Leuven is het stadsbestuur afgestapt van de knip aan het Justus Lipsiusplein.
Foto Vertommen Na lang aandringen van handelaarsorganisatie Liefst Leuven is het stadsbestuur afgestapt van de knip aan het Justus Lipsiusplein.
Er komen - nog voor de officiële evaluatie - aanpassingen aan het veelbesproken circulatieplan. "Na intens aandringen van Liefst Leuven zijn we afgestapt van de knip aan het Justus Lipsiusplein", zegt schepen Carl Devlies (CD&V). Op de 'Patattenmarkt' worden de bewonersplaatsen dan weer opnieuw gewone parkeerplaatsen.

Het verkeerscirculatieplan in de Leuvense binnenstad is al enkele maanden van kracht en was vanaf de eerste dag stof voor discussie. Voor- en tegenstanders gingen met de regelmaat van de klok met elkaar in de clinch, maar die storm is stilaan gaan liggen. Binnenkort staat immers de officiële evaluatie op de agenda, maar de stad wacht die niet af om wijzigingen door te voeren. Dat is grotendeels te danken aan handelaarsorganisatie Liefst Leuven die achter de schermen de druk bleef opvoeren om de nodige aanpassingen te doen ten voordele van de handel en de horeca. Die gesprekken werpen nu hun vruchten af want de stad bevestigt dat er op korte termijn enkele aanpassingen worden doorgevoerd.


"Na intens aandringen van de handelaars zijn we afgestapt van de knip aan het Justus Lipsiusplein. Na de heraanleg van het plein zal je van maandag tot vrijdag tijdens de openingsuren van de winkels wel nog via de Leopoldstraat over het Justus Lipsiusplein linksaf de Bondgenotenlaan kunnen inrijden om zo bijvoorbeeld naar de parkings Diestsestraat, Center en Minckeler te rijden. Deze aanpassing kwam er na gesprekken met Liefst Leuven", zegt schepen Carl Devlies (CD&V).

Frustraties

Uit de gesprekken van Liefst Leuven met de stad bleek ook dat sommige straten en pleinen er leeg bijliggen omdat er enkel nog bewoners mogen parkeren. Dat geeft overdag een verlaten indruk en leidt volgens de handelaarsorganisatie tot frustraties bij klanten die op zoek zijn naar een bovengrondse parkeerplaats. Ondervoorzitter Luc Caubergh: "We hebben er alle begrip voor dat de bewoners en ook de scholen minder autoverkeer wensen maar de handel moet ook bereikbaar blijven. We mogen immers niet vergeten dat de handel en horeca in Leuven ruim 6.000 mensen tewerk stelt.


En laat ons ook niet vergeten dat ongeveer 70 procent van onze klanten van buiten Groot-Leuven komen. Die komen niet allemaal met de fiets of met het openbaar vervoer, laat staan te voet. Daarom vroeg Liefst Leuven onder meer shop&go plaatsen op het Smoldersplein. We stelden ook voor om de parkeerplaatsen aan het einde van de Vital Decosterstraat, de Patattenmarkt, weer open te stellen voor bezoekers en niet enkel voor bewoners."

Weer gewone parking

Schepen Dirk Robbeets (sp.a) bevestigt dat ook die aanpassing een feit is binnenkort. "De bewonersplaatsen worden terug gewone parkeerplaatsen. Hierdoor creëren we op honderd meter van de Vismarkt een 25-tal extra bovengrondse parkeerplaatsen", klinkt het. Luc Caubergh van Liefst Leuven is blij dat de stad een luisterend oor had voor de bekommernissen van de handelaars. "De invoering van het circulatieplan heeft een negatieve en vooral foutieve perceptie doen ontstaan bij veel van onze klanten. Heel wat mensen dachten verkeerdelijk dat je met de auto niet meer welkom was in Leuven. Dat klopt niet want het handelscentrum van Leuven is nog altijd bereikbaar. En zeker dankzij de aanpassingen die de stad nu gaat doorvoeren. Liefst Leuven is ook blij met de nieuwe borden die de bezoekers duidelijk welkom heten in het centrum van de stad met verwijzingen naar de dichtstbijzijnde parking."