Drugshond Beau en Fenomeenteam zorgen voor stijging in geregistreerde drugs- en alcoholfeiten

Drugshondenbegeleider Patrice Cornelis samen met de kleine Beau in 2016. Ondertussen is hun opleiding afgerond en zijn ze fulltime aan het werk.
Foto Vertommen Drugshondenbegeleider Patrice Cornelis samen met de kleine Beau in 2016. Ondertussen is hun opleiding afgerond en zijn ze fulltime aan het werk.
De Leuvense drugshondbegeleider keerde vorig jaar terug uit opleiding, mét een nieuwe drugshond. Nieuwe aanwinst Beau kon in 2019 fulltime worden ingezet. In combinatie met het Fenomeenteam, dat de focus legt op het aanpakken van drugs, leverde dit indrukwekkende cijfers op in de strijd tegen drugs en alcohol. De lokale politie registreerde liefst 24,3% meer drugsregelateerde feiten dan het jaar voordien en ook de alcohol gerelateerde feiten kenden een kleine stijging van 4,3%.

In 2019 registreerde de Leuvense politie 1.460 drugsfeiten. Goed voor een toename van 285 feiten (24,3 %) in vergelijking met 2018 (1.175 geregistreerde feiten). Dit cijfer weerspiegelt echter vooral de politionele activiteit op het terrein. Drugs gelden sinds 2014 als prioriteit in het zonaal veiligheidsplan en zullen dat ook blijven de komende zes jaar. “Hoe meer we daarop inzetten en op werken, hoe meer vaststellingen we doen”, stelt politiewoordvoerder Nicholas Del Piero. 

“In 2018 registreerden we minder drugsgerelateerde feiten omdat onze drugshondenbegeleider, Patrice Cornelis, in opleiding was. Sinds vorig jaar is hij met nieuwe drugshond Beau weer heel efficiënt in het opsporen van drugs”, aldus Nicholas Del Piero. Beau werd vorig jaar ingezet bij 93 controles van voertuigen, waarvan 38 positief waren. Hij deed ook 28 huiszoekingen, en vond 22 keer iets. Beau hielp ook mee tijdens controles op personen en betrapte zo nog 122 mensen. Meestal ging het om gebruikshoeveelheden van cannabis. In totaal betrapte Beau dus 182 mensen.”

Beau bewijst ondertussen zijn nut in het Leuvense politiekorps.
Vertommen Beau bewijst ondertussen zijn nut in het Leuvense politiekorps.

Drugs

In totaal werden in 2019 1.475 verdachten gevat en geïdentificeerd in verband met drugsgerelateerde feiten. Het ging om 1.365 mannen (92,7%) en 108 vrouwen (7,3%). Het overgrote deel van de drugsfeiten betrof het wederrechtelijk bezit van verdovende middelen (1.287 registraties of 88,2%). Meestal ging het om het bezit van een gebruikshoevelheid cannabis, in mindere mate om amfetamines, cocaïne en heroïne. 

Ook wanneer het om drugsverkoop ging, betrof het meestal cannabis. De meeste feiten werden vastgesteld in de nacht van vrijdag op zaterdag of zaterdag op zondag. Ook op woensdagnamiddag zat een stijging in het aantal geregistreerde feiten. 

Alcohol

In 2019 registreerde de politie in Leuven 1.186 feiten gelinkt aan alcohol of dronkenschap. Dat is een stijging met 49 feiten (4,3%) in vergelijking met het jaar voordien. De meeste werden geregistreerd in oktober, november en december. Er werden duidelijk meer feiten vastgesteld tijdens de uitgaansnachten van donderdag tot en met zaterdag.

Het overgrote deel van de feiten, liefst 1.086, had betrekking op openbare dronkenschap. Verder ging het om 99 inbreuken op het gebruik van alcohol op de openbare weg na middernacht en 1 overtreding op het schenken van alcohol binnen een zone waar dit werd verboden.

Op de Oude Markt, in de Naamsestraat, de Tiensestraat en op het Martelarenplein werden, net zoals in 2018, de meeste feiten geregistreerd. Dat de Oude Markt en de Naamsestraat het hoogste scoren is niet verwonderlijk, aangezien daar het meeste volk samenkomt en er de meeste controles plaatsvinden.