Check online hoe je buren energieverbruik doen dalen

Leuven is een versnelling hoger geschakeld om tegen 2030 zo goed als volledig klimaatneutraal te worden. Daarvoor heeft de stad in primeur een monitoringtool gelanceerd. Daarmee kan iedereen online nagaan hoeveel CO2-uitstoot er gemeten werd. "Je kan ontdekken hoe je buren hun energieverbruik doen dalen."

Uit de berekeningen van het adviesbureau Futureproofed, in opdracht van de vzw Leuven Klimaatneutraal, blijkt dat de stad goed op weg is om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 69 procent te verminderen. Ten opzichte van 2010 is er zelfs een daling vastgesteld van 10 procent, ondanks het feit dat er jaarlijks tussen de 800 en 1.000 nieuwe inwoners zijn bijgekomen en er ook meer bedrijvigheid is. Leuven lijkt dus op schema te zitten, maar toch ontwikkelde Futureproofed een nieuwe tool waarmee iedereen de Leuvense CO2-uitstoot per kwartaal kan nameten. "Zelfs op Europees vlak zijn we daarmee een pionier, want wij zijn veruit de enige die deze cijfers publiekelijk bekend maakt en ook driemaandelijks updatet", weet schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a).

Leuven 2030

Ook coördinator Katrien Rycken kan het belang van zo'n tool niet genoeg benadrukken. "Op die manier houden we de vinger aan de pols en kunnen we zien of Leuven op de goede weg is en of we een tandje moeten bijsteken. Bovendien kunnen zowel particulieren, bedrijven als verenigingen eens kijken hoe hun buren hun energieverbruik doen dalen en kan je er een resem tips terugvinden om bijvoorbeeld beter te isoleren."


Om nog meer zichtbaarheid aan deze projecten te geven, is Leuven Klimaatneutraal ook als naam verleden tijd en gaat de vzw nu door het leven als Leuven 2030. Daarom werd de website vernieuwd naar www.leuven2030.be waar je ook de monitoringtool kan terugvinden. (KHK)