Cera terug naar de roots

MINISTER BOURGEOIS TROTS OP EERHERSTEL VOOR ERFGOEDPAREL

Het gebouw op de hoek van de Muntstraat en de Boekandelstraat is van de hand van het prestigieuze architectenbureau Robbrecht en Daem.
Vertommen Het gebouw op de hoek van de Muntstraat en de Boekandelstraat is van de hand van het prestigieuze architectenbureau Robbrecht en Daem.
Cera heeft gisteren zijn nieuwe gebouw officieel geopend. De site bestaat uit drie delen. Met de restauratie van twee historische panden keert het bedrijf terug naar de roots van de Volksbank. Met de nieuwbouw op de hoek van de Muntstraat en de Boekhandelstraat vestigt Cera dan weer het beslissingscentrum van de coöperatie in de historische binnenstad.

Het nieuwe gebouw ging al vlot over de tongen. De ene ziet een architecturale parel, de andere dan weer een modern gebouw dat niet past in de historische omgeving. Toch lijkt de meerderheid van de Leuvenaars gewonnen voor de combinatie tussen heden en verleden. "Het gebouw belichaamt de coöperatieve en maatschappelijke ambitie, maar is tegelijkertijd een gebouw dat zich in de stad inweeft en een alliantie sluit met architecturale componenten uit de omgeving", zegt architect Paul Robbrecht. "Ik denk dan aan het historische stadhuis, het Helleputtegebouw en het Hôtel d'Eynatten. Het gebouw is een stad in de stad."

Vanop het dakterras heb je een prachtig uitzicht op de Grote Markt.
Vertommen Vanop het dakterras heb je een prachtig uitzicht op de Grote Markt.

Investeren in erfgoed

Burgemeester Louis Tobback (sp.a) en minister-president Geert Bourgeois (N-VA) waren aanwezig op de officiële inhuldiging. Voor de restauratie van de twee historische panden kon Cera rekenen op subsidies van de Vlaamse overheid. "Om het historisch patrimonium van Vlaanderen zoveel mogelijk in de kijker te zetten, maakt de Vlaamse regering investeringen in erfgoed extra aantrekkelijk. Deze restauratie van de Volksbankgebouwen is een mooi voorbeeld van het in ere herstellen van een erfgoedparel", zegt Geert Bourgeois.


Coöperatie Cera zelf is blij dat de nieuwe huisvesting een terugkeer is naar de roots. In het nieuwbouwgedeelte brengt Cera ook het beslissingscentrum van de coöperatie onder. "Voortaan vinden de vergaderingen van onze Raad van Bestuur plaats in het nieuwe gebouw. Het voelt goed om de beslissingen voor onze coöperatie 'in ons eigen huis' te nemen", zegt Paul Demyttenaere, voorzitter van de Raad van Bestuur. "De transparantie van het gebouw is ook een reflectie van onze werking. Vanuit de vele ramen in het gebouw zien we het centrum. Als je weet dat één op 25 Belgen vennoot is van Cera, dan hoeven we maar naar buiten te kijken om te zien voor wie en met wie we onze missie 'samen investeren in welvaart en welzijn' vorm geven."

400.000 vennoten

Met de restauratie van twee historische panden en de nieuwbouw wordt er alweer een nieuw hoofdstuk geschreven in de geschiedenis van Cera. Die begon in 1892 in Rillaar als een kleine lokale spaarkas. "Vandaag de dag telt onze coöperatie 400.000 vennoten in het hele land", zegt Franky Depickere, ceo van Cera. "In 2017 vierden we ons 125-jarige bestaan en in 2018 is het 200 jaar geleden dat Friedrich Wilhelm Raiffeisen -de grondlegger van ons gedachtegoed -werd geboren. 'Samen doen waar je alleen te klein voor bent', dat was zijn motto. In die geest werken we vandaag verder, samen met onze medewerkers en onze vennoten."