CD&V-jongeren willen bossen openstellen

De CD&V-jongeren willen meer speelruimte voor jong en oud.
Jong CD&V De CD&V-jongeren willen meer speelruimte voor jong en oud.

De CD&V-jongeren hebben in het Provinciedomein gepleit voor meer speelgelegenheid. Ze willen onder meer privébossen en speelplaatsen openstellen voor het publiek. "Een stad met voldoende speelinfrastructuur voor jong en oud, daar draait het om", zegt voorzitter Thijs Craane. "We zijn een kindvriendelijke stad en dat label willen we blijven verdienen. Het is de ambitie van Jong CD&V om op 400 meter van elk kind een speelvoorziening te realiseren. Dat is mogelijk door particuliere bossen en speelplaatsen van scholen open te stellen en uit te rusten met speelmateriaal. De stad kan een belangrijke bijdrage leveren door de aankoop van speeltuigen te subsidiëren en te voorzien in het onderhoud." Daarnaast willen de jongeren van CD&V maximaal de open ruimte respecteren vanuit een duurzaamheidsvisie. Schepenen Carl Devlies en Dirk Vansina zijn het daarmee eens. "We zijn voor de uitbreiding van groen in de woonkernen en dit in overleg met de bewoners om te komen tot een levendige omgeving met ontmoetingsplaatsen voor jong en oud", klinkt het. (BMK)