Brusselsestraat wordt heringericht

DEEL TUSSEN BLAUWE HOEK EN SINT-JAN WORDT VEILIGER VOOR FIETSERS

Groen voerde onlangs nog actie tegen de onveilige situatie voor fietsers in de Brusselsestraat.
Foto Vertommen Groen voerde onlangs nog actie tegen de onveilige situatie voor fietsers in de Brusselsestraat.
Het Leuvense stadsbestuur gaat de Brusselsestraat heraanleggen tussen de Blauwe Hoek en Sint-Jan. "We hebben al een eerste vergadering met de buurtbewoners achter de rug", zegt schepen Dirk Robbeets (sp.a). Oppositiepartij N-VA stelt voor om meteen ook het deel tussen de Kapucijnenvoer en de Blauwe Hoek aan te pakken, maar dat ziet het stadsbestuur niet zitten.

De stad Leuven is van plan om de Brusselsestraat een nieuwe inrichting te geven. Het doel is om het deel tussen de Blauwe Hoek en Sint-Jan veiliger te maken voor fietsers. "Het klopt dat we plannen hebben met de Brusselsestraat", zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (sp.a). "Het gaat meer concreet over het deel tussen de Blauwe Hoek en Sint-Jan. We willen de Brusselsestraat in dat deel groener inrichten en maatregelen nemen om het fietsverkeer veiliger te maken. De snelheid moet ook omlaag. Een concreet plan ligt nog niet op de tafel maar we hebben wel al een eerste vergadering met de buurtbewoners achter de rug. De stad is naar die buurtvergadering gegaan met een wit blad. We hebben de visie van de mensen genoteerd en we gaan met die voorstellen aan de slag om een concreet plan uit te werken. Dat koppelen we vervolgens terug met de buurtbewoners."

Gevaarlijkste stuk

Oppositiepartij N-VA vindt het positief dat de stad Leuven plannen heeft om de Brusselsestraat heraan te leggen maar dringt erop aan om meteen ook het deel tussen de Blauwe Hoek en de Kapucijnenvoer aan te pakken. "Nu het stadsbestuur terecht van plan is om de Brusselsestraat opnieuw aan te leggen tussen de Blauwe Hoek en Sint-Jan vragen we dat ze ook het stuk tussen de Kapucijnenvoer en de Blauwe Hoek herinrichten", zegt kandidaat-burgemeester Lorin Parys. "Dat is vandaag immers het gevaarlijkste stuk waar bijna dagelijks aanrijdingen gebeuren. Dat stuk is een fietsroute in beide richtingen die door de aanpassing van het circulatieplan ook een autolusstraat is geworden. Er is veel afdraaiend verkeer uit de Wagenweg en Pelgrimstraat en de conflicten met fietsers zijn niet te tellen. Hier moeten we dus dringend werk van maken."


Schepen Dirk Robbeets laat echter optekenen dat de herinrichting van het deel tussen de Blauwe Hoek en de Kapucijnenvoer nog niet aan de orde is momenteel. "Het deel tussen de Blauwe Hoek en de Kapucijnenvoer wordt geïntegreerd in het hele plan van de Hertogensite. Dat deel is dus nog niet voor morgen."


Eerder voerde ook Groen al actie voor meer verkeersveiligheid in de Brusselsestraat. "Sinds de herziening van het circulatieplan krijgt Groen vaak meldingen van bezorgde buurtbewoners", zegt kandidaat-burgemeester David Dessers. "Het probleem is dat autobestuurders en fietsers vaak in conflict komen. We vragen dus dat de knip terugkeert. Dat wil de stad niet doen, of tenminste niet zolang de Bruulparking en de Hertogensite zijn gerealiseerd. Maar als men nu toch het laatste deel van de Brusselsestraat gaat heraanleggen dan kan men net zo goed ook het eerste deel veiliger maken voor alle weggebruikers. Dat kan volgens ons zelfs met relatief eenvoudige ingrepen."