Bouwvergunning voor Welzijnstoren goedgekeurd

De stad Leuven heeft zopas een bouwvergunning goedgekeurd voor de Welzijnstoren op de Hertogensite. "Met dit eerste bouwproject trappen we de facelift voor de voormalige ziekenhuissite af", zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V).

De stad Leuven heeft alweer een nieuwe stap gezet in de realisatie van de Hertogensite in de omgeving van de Brusselsestraat. De vergunning voor de bouw van de Welzijnstoren is binnen en dat is goed nieuws voor het samenwerkingsverband tussen UZ Leuven en Resiterra. Het gaat om een gebouw van tien verdiepingen hoog en een oppervlakte van 13.187 m². Er zullen ook fietsenstallingen voorzien worden voor bezoekers en personeel. Onder het gebouw komt er een parking met 56 parkeerplaatsen.

Boost voor benedenstad

"Deze stadsvernieuwing luidt een grondige facelift in voor de voormalige ziekenhuissite en betekent een boost voor de benedenstad," zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies. Ook in de toekomstige Hertogensite zal zorg een belangrijke rol spelen, met dank aan de Welzijnstoren maar ook op andere plaatsen in de nieuwe wijk. "De Welzijnstoren berust op drie pijlers. Een zorg- en welzijnsplatform met bijzondere aandacht voor chronische zorg, vooral bij ouderen. Verder zullen daar ook een gedeelte van een aantal functies geplaatst worden die nu in de benedencampus achtergebleven zijn en beter geplaatst zijn in het stadscentrum. Er wordt met de realisatie van de Welzijnstoren ook een hefboom aangereikt om in de Hertogensite een gezonde wijk uit te bouwen waar levenslang wonen met maximale zelfstandigheid van oudere bewoners mogelijk wordt gemaakt", zegt dr. Tambeur van UZ Leuven.


De functies in de Welzijnstoren dupliceren dus geen bestaand zorgaanbod maar zetten in op innovatie om lacunes in het zorglandschap in te vullen in samenwerking met meerdere partners. Op die manier wordt de Hertogensite als innovatieve proeftuin een katalysator voor zorg en gezondheid in de stad.


Tussen 2019 en 2021 zal de welzijnstoren gerealiseerd worden door Resiterra. (BMK)