Bewoners stappen naar de rechter

PLANNEN STADSBESTUUR VOOR BOUW WOONBLOKKEN ZET KWAAD BLOED

Enkele bewoners van de Tweekleinewegenstraat en de Tervuursesteenweg richtten een buurtcomité op en spannen een zaak tegen het stadsbestuur.
Foto Belek Cemil Enkele bewoners van de Tweekleinewegenstraat en de Tervuursesteenweg richtten een buurtcomité op en spannen een zaak tegen het stadsbestuur.
Een mogelijk plan van het stadsbestuur om tussen de Tweekleinewegenstraat en Tervuursesteenweg woonblokken te bouwen, baart de bewoners enorm veel zorgen. Ze vrezen onteigeningen en waardeverlies van hun woning. Een buurtcomité werd opgericht, bezwaarschriften ingediend en advocaat werd onder de arm genomen. Schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies sust. "Er is niks van aan."

De zaak kwam aan het licht toen een mogelijke koper zich ging informeren bij het stadskantoor en zo vernam dat er op die woonblokken zouden komen. Die liet het weten aan de verkoper en zag af van de koop. De eigenaar die zijn huis te koop had gezet, viel uit de lucht en ging zich op zijn beurt ook informeren. Het bleek te kloppen. Zo ging de bal aan het rollen.


Schepen Carl Devlies organiseerde een infovergadering samen met onder andere Sabine Weynants, van de directie Ruimtelijke Ontwikkeling. Vragen werden gesteld en beantwoord. Sfeer was verre van gemoedelijk te noemen.


Zo klaagden de bewoners het gebrek aan informatie aan. Onder ander in Mozaïek, de magazine die het stadsbestuur uitgeeft over de de nieuwe stadsontwikkelingen en plannen was er niets van terug te vinden. Dat zou volgens Devlies te maken hebben met het feit dat het structuurplan een lijvig document is en in de Magazine een selectie en samenvatting zou weergegeven zijn.

Vrees voor onteigeningen

"We spreken over 200 gezinnen die hierdoor getroffen worden. Stukken tuin tot heelder percelen worden onteigend zodat het stadsbestuur er woonblokken kan bouwen. Dat baart de bewoners en de eigenaars enorm veel zorgen. We kunnen er ook niet bij hoe gebrekkig het stadsbestuur hierover informeert. We hebben bezwaarschriften ingediend en laten het daar niet bij. We hebben een advocaat onder de arm genomen en gaan een zaak aanspannen tegen het stadsbestuur", zegt Peter Moulin-Romsé. Hij is lid van het buurtcomité en woont in de Tweekleinewegenstraat. Hij vreest dat een een deel van zijn tuin gaat onteigend worden.

Onderzoek afwachten

Volgens schepen Carl Devlies sust en ontkent formeel van concrete plannen om op die plek appartementen te bouwen. "We zijn lang nog niet in dat stadium. Op dit moment is dat woongebied rood ingekleurd. Er is een openbaar onderzoek gestart om te kijken of die classificatie kan veranderd worden om de mogelijkheid open te trekken en er alsnog te kunnen bouwen. Punt. Van onteigeningen zal geen sprake zijn."


De kritiek van de oppositie is niet min. "Dit is Communisme 2.0. Het stadsbestuur beslist vanuit de ivoren toren van het stadskantoor of je tuin te groot is en of ze die gaan open stellen. En of je huis misschien wordt afgebroken om er een appartementsgebouw neer te poten omdat je 'solidair' moet zijn. De essentie van de zaak is dat je hiermee onzekerheid ongerustheid creëert. Stel nu nog dat er geen onteigeningen zijn. Zulke plannen hebben sowieso een negatieve invloed op de waarde van je huis", zegt Lorin Parys (N-VA).