Betogers vragen aandacht voor gezondheidsproblemen bij armen

In het kader van de Internationale Dag tegen Armoede op 17 oktober hebben zaterdagnamiddag zowat 500 mensen betoogd in de Leuvense binnenstad tegen armoede en uitsluiting.

De manifestatie was een initiatief van het Leuvense Collectief tegen Armoede, dat heel wat organisaties en buurtwerken overkoepelt en dit jaar speciaal aandacht vroeg voor het thema gezondheid. De organisatoren vestigden dit jaar de aandacht op gezondheidsproblemen waar armen mee kampen.


Mensen in armoede zijn vaker dan gemiddeld ziek, onder meer omdat ze om financiële redenen een bezoek aan de dokter of tandarts vaker uitstellen. Volgens het Leuvens Collectief tegen Armoede steeg het aantal inwoners dat gezondheidsuitgaven niet op tijd kan betalen de laatste jaren zelfs tot 5,2 procent.


In Leuven wordt 17,1 procent van de kinderen geboren in een kansarm gezin. (ADPW)