Afbraak 'gele olifant' start nog dit jaar

SINT-PIETERSZIEKENHUIS VERDWIJNT BINNENKORT ECHT

De afbraak van het Sint-Pietersziekenhuis langs de Brusselsestraat in Leuven start volgens burgemeester Louis Tobback nog dit jaar.
Sven Ponsaerts De afbraak van het Sint-Pietersziekenhuis langs de Brusselsestraat in Leuven start volgens burgemeester Louis Tobback nog dit jaar.
Zo'n 15 jaar al wordt er over gesproken, maar dit jaar wordt er ook effectief met de afbraak van het leegstaande Sint-Pietersziekenhuis in Leuven gestart. Dat maakt uittredend burgemeester Louis Tobback zich sterk. Met de 'gele olifant' zal de 'laatste Leuvense stadskanker' verdwijnen. In de plaats komt, in het kader van de nieuwe Hertogensite, wellicht een podiumkunstensite.

Herhaaldelijk liet hij al weten niet als burgemeester te zullen vertrekken vooraleer 'die gele olifant', de 'laatste Leuvense stadskanker' uit zijn stad is verdwenen. Wel, de uittredende Leuvense burgervader kan met een gerust hart op pensioen. Louis Tobback (sp.a) maakt zich immers sterk dat er nog dit jaar, voor het einde van zijn ambtstermijn, met de afbraak van het leegstaand Sint-Pietersziekenhuis in de Brusselsestraat zal worden gestart. Dat kondigde hij vrijdagavond tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de stad Leuven, de KU Leuven en de militaire overheid aan. Tobback wees er op dat met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Hertogensite de laatste stadskanker in Leuven zal worden weggewerkt.

Nooit afgewerkt

De leegstaande vleugel van het Sint-Pietersziekenhuis werd in 1975 door het OCMW van Leuven gebouwd met 550 miljoen frank (13,6 miljoen euro) subsidies van de Vlaamse overheid. Het gebouw, dat een tiental verdiepingen telt, raakte echter nooit afgewerkt. De bouw werd omwille van beslissingen van hogere overheden met betrekking tot het bevriezen van het beddenaantal stilgelegd.


Enkel de gelijkvloerse verdieping werd afgewerkt en in gebruik genomen. Omwille van de specifieke inrichting van het complex kon het geen andere bestemming krijgen.

Autoluwe woonwijk

Ruim elf jaar geleden al besliste de Vlaamse regering dat het gebouw kon afgebroken worden zonder dat het OCMW de ontvangen subsidies moest terugbetalen. De afbraak maakt deel uit van het project Hertogensite, waarmee de stad de voormalige ziekenhuissite wil doen uitgroeien tot een duurzame, autoluwe woonwijk aan het water. Projectontwikkelaar Resiterra staat in voor de realisatie. Het wil op de ongeveer zes ha grote Hertogensite - gelegen tussen de Brusselsestraat, de Kapucijnenvoer en de Minderbroedersstraat - onder meer 540 woongelegenheden realiseren, met sociale huurwoningen, assistentiewoningen en een woonzorgcentrum. Het huidige stadsbestuur bereidt bovendien plannen voor om op de site waar zich momenteel nog de leegstaande ziekenhuisvleugel bevindt een podiumkunstenzaal te bouwen. Er worden tegen eind 2023 twee zalen, voor duizend en 400 toeschouwers, voorzien. Een volgend bestuur zal hierover na dit jaar de knoop moeten doorhakken. Ernaast komen een 80-tal woongelegenheden en enkele commerciële ruimtes, waaronder een supermarkt en horecagelegenheid.

Diverse factoren

Resiterra is klaar om met de afbraak te starten, maar relativeert Tobbacks enthousiasme toch enigszins. Volgens Hugo Van Hoof van de projectontwikkelaar zal er wellicht pas rond de volgende jaarwisseling met de afbraakwerken van het Sint-Pietersziekenhuis worden begonnen.


"De diensten van het Leuvense UZ die momenteel nog in de ene nog gebruikte vleugel actief zijn, kunnen daar immers nog tot dan blijven. En vooraleer er, ook in het leegstaande deel, kan begonnen worden met werken, moet iedereen weg zijn uit de nog in gebruik zijnde vleugel", aldus Van Hoof. "Als hun nieuwe gebouwen op de campus UZ Gasthuisberg eerder klaar zijn, is het in principe wel mogelijk dat de huidige gebruikers vroeger vertrekken."

Asbest

Dan nog zal voor de buitenwereld de 'stadskanker' niet meteen verdwenen zijn.


"Eerst zal het aanwezige asbest uit het gebouw moeten verwijderd worden. Het pand zal hiertoe helemaal ingepakt worden", aldus Van Hoof.