ACOD Spoor steunt protest tegen defecte liften

Zijn defecte liften en roltrappen een voorbode voor de minimale dienstverlening in Leuven? Die vraag stelt ACOD Spoor luidop nadat sp.a gisteren de alarmbel luidde na een zoveelste defect aan een lift in het Leuvense station. "Het onderhoudscontract met de privéfirma voorziet blijkbaar slechts een gegarandeerde werking van 90 %", zegt gewestelijk secretaris René Smets.

"Sinds geruime tijd laten verschillende liften en roltrappen het afweten in het station van Leuven. Het stationspersoneel en de reizigers zijn het beu", zegt René Smets, gewestelijk secretaris ACOD Spoor Leuven. "Het stationspersoneel kan de defecten alleen maar melden maar moet wel de verwijtende blikken opvangen van terecht misnoegde reizigers en fietsers. We hebben de problematiek aangekaart en we kregen het antwoord dat er een onderhoudscontract met de privéfirma werd afgesloten waarin sprake is van een gegarandeerde werking van 90%. Wel, het stationspersoneel gaat voor 100% dienstverlening aan de reizigers!"


De NMBS liet zopas nog weten dat er werk wordt gemaakt van herstellingen en liet eerder al optekenen dat de liften extra zwaar belast worden omdat fietsers er oneigenlijk gebruik van maken.

Waarom mogen fietsen er niet in?

Kris Eykens, voorzitter ACOD Spoor Leuven: "Het stationspersoneel stelt zich de vraag waarom fietsers de liften niet zouden mogen gebruiken. Universiteitsstad Leuven profileert zich terecht als een fietsstad en het station is dan ook een belangrijke partner in dit streven. De toegankelijkheid van het station is essentieel voor alle reizigers." Ondertussen wacht kamerlid Els Van Hoof (CD&V) met enig ongeduld op een antwoord van de bevoegde minister. "Ik verwacht nog deze maand antwoorden op mijn vragen over het Leuvense station. Er ontbreekt een systematisch onderhoudsplan en dat moet er zonder twijfel komen om de problemen op te lossen." (BMK)