Aantal meldingen geluidsoverlast gedaald

In Leuven werden in 2016 2.113 meldingen van geluidsoverlast geregistreerd. Dat is een daling van 99 meldingen (of 4,5 procent) ten opzichte van 2015 (met 2.212 meldingen). Het is daarmee al het vijfde jaar op rij dat het aantal meldingen van geluidsoverlast afneemt. Het gemiddeld aantal meldingen van geluidsoverlast per maand ligt op 176 meldingen. "Van een voorjaarspiek is er dit jaar geen sprake meer en ook de piek in oktober lag dit jaar opmerkelijk lager. Bijna de helft van de meldingen van geluidsoverlast heeft betrekking op geluidoverlast van personen, Een derde van deze meldingen betreft geluidsoverlast van de buren. Ook heeft een derde betrekking op geluidsoverlast van personen op straat. De andere helft gaat over geluidsoverlast door muziek. Het merendeel hiervan heeft betrekking op overlast door muziek van de buren, gevolgd door overlast door muziek omwille van kotfeestjes en op de derde plaats omwille van muziek van horecazaken", verklaart politiewoordvoerster Stephanie Gille. Ruim zeven van de tien meldingen van geluidsoverlast komt uit het centrum van Leuven. Opvallend daarbij is het aantal meldingen op het Joris Helleputteplein, een gekende hangplaats voor jongeren die zich in het nachtleven begeven. Daar werden tachtig meldingen vastgesteld, wat een sterke toename is. (ADPW)