75% van de Leuvenaars steunt het toeristisch beleid van de stad

De inwoners beschrijven Leuven als een kleinschalige grootstad

Illustratie Grote Markt Leuven.
vertommen Illustratie Grote Markt Leuven.
Visit Leuven heeft de afgelopen maanden samen met de Vlaamse kunststeden en Toerisme Vlaanderen een grootschalig onderzoek gevoerd naar de houding van de Leuvenaars tegenover het toerisme in hun stad. De resultaten waren zeer positief. Wat blijkt? 75% van de inwoners steunt het toerisme. Leuvenaars zijn in de eerste plaats zeer tevreden over de betrokkenheid bij het toeristisch beleid.

In opdracht van Toerisme Vlaanderen en de diensten voor toerisme in Leuven, Antwerpen, Mechelen, Gent en Brugge voerde het Leuvense onderzoeksbureau iVOX een online bevraging uit bij de bewoners van deze steden. Dat gebeurde aan de hand van een willekeurige steekproef. In Leuven werden er in totaal zo’n 1.046 inwoners ouder dan 18 jaar ondervraagd. De resultaten voor de studentenstad werden zonet bekend gemaakt.

Uit het onderzoek blijkt dat 75% van de Leuvenaars net omwille van het toerisme fier is om inwoner van Leuven te zijn. De inwoners vinden dat de stad uniek is door haar erfgoed, haar universiteit, haar geschiedenis en beschrijven haar als een kleinschalige grootstad. “Die troef spelen we dan ook uit tijdens onze toeristische campagnes”, vertelt schepen van toerisme, Denise Vandevoort (Sp.a). “Zo lanceerden we vorig jaar de internationale campagne ‘Small Town, Big City’ die net op dat gevoel inspeelt”, aldus de schepen. Opvallend: maar liefst 55% van de inwoners deelt graag persoonlijke tips met bezoekers en dat cijfer zit alsmaar in de lift. 

Positieve impact van toerisme

Uit het onderzoek blijkt anderzijds dat de Leuvenaar graag betrokken wordt bij het toeristisch beleid van de stad. Dat gebeurde al tijdens het uittekenen van de strategie voor Visit Leuven. Daarom organiseren we regelmatig momenten waarbij zowel onze partners als inwoners van de stad betrokken worden. Denk maar aan het participatieplatform ‘Leuven, maak het mee’. En dat werpt duidelijk zijn vruchten af want de tevredenheid over de betrokkenheid bij het toeristische beleid is zeer hoog”, aldus Denise Vandevoort.

Meer verbondenheid

De inwoners voelen zich meer verbonden met elkaar door toerisme. Dat blijkt eveneens uit de studie. “Dat cijfer ligt voor Leuven hoger dan bij de vorige bevraging, wat toont dat we in Leuven hard hebben ingezet op een stad van verbinding”, aldus de schepen. Toerisme heeft volgens de studie nog meer positieve effecten: de ondervraagden vinden dat de stad er beter uitziet. ‘De voorgaande jaren werd er inderdaad werk gemaakt van de gevelreiniging van het stadhuis en binnenkort wordt de volledig gerenoveerde Sint-Pieterskerk geopend met een topbeleving van Bouts’, klinkt het nog.

Leuvenaars tevreden over betrokkenheid bij toeristisch beleid
Foto rv Leuvenaars tevreden over betrokkenheid bij toeristisch beleid