"Stadsdiensten moeten nieuwkomers in Engels bedienen"

Vorige week kondigde het Leuvense stadsbestuur aan dat ze in de campus Comenius aan de Tiensevest een gebouw hebben gevonden in het kader van Leuven Mindgate om het International House te huisvesten. De bedoeling is om er buitenlandse werknemers en onderzoekers op weg te helpen in Leuven. Oppositiepartij Open Vld juicht die ontwikkeling toe, maar vindt dat het stadsbestuur niet moet wachten tot 2020, wanneer de ruimte klaar zal zijn, om Leuven 'internationaal-vriendelijker' te maken. "De stadsdiensten moeten volgens ons een volledige dienstverlening in het Engels kunnen aanbieden alsook informatie kunnen aanleveren in verschillende talen. De kennis van het Nederlands blijft een belangrijke factor bij integratie, maar velen zijn hier voor korte duur en bovendien is het belangrijk dat nieuwe inwoners van bij hun aankomst een warme verwelkoming krijgen door de stad", aldus fractieleider Rik Daems. (KHK)