"Stad kan geleend geld terugvragen"

SCHEPEN VAN FINANCIËN REAGEERT OP VOORAKKOORD OHL MET CHINESE INVESTEERDERSGROEP

De nieuwe tribune van OHL, waarvoor de club geld heeft geleend bij de stad.
Foto Vertommen De nieuwe tribune van OHL, waarvoor de club geld heeft geleend bij de stad.
OHL heeft gisteren voor het eerst bevestigd dat er een voorakkoord is gesloten met een Chinese investeerdersgroep. Het lijkt er dus op dat de Leuvense voetbaltrots binnen enkele maanden in Chinese handen zal zijn. "Maar de werking van de club blijft in Leuvense handen", stelt OHL. Schepen van Financiën Carl Devlies toont zich op zijn hoede. "We vragen extra garanties voor de geleende bedragen", klinkt het.

Na maanden van speculaties over een nakende overname heeft de Leuvense voetbalclub OHL bevestigd dat er een voorakkoord is gesloten met een buitenlandse investeerder. Het gaat om een Chinese groep die actief zou zijn onder de naam Shanghai Naisi Investment Management Center, maar die naam bevestigt het bestuur van OHL niet. "Vooreerst wil de club duidelijk maken dat er nog geen sprake is van een definitieve overname", aldus OHL in een officiële mededeling. "Het is wel zo dat in de loop van de maand januari is gebleken dat er één valabele piste is overgebleven van een aantal potentiële overnamekandidaten. Er werd de voorbije dagen dan ook een voorakkoord gesloten met een Chinese investeringsgroep, wat inhoudt dat de onderhandelingen enkel nog met deze groep worden verdergezet."

Lokale verankering

Het zal wellicht nog maanden duren voor de definitieve overname van OHL een feit is, maar de ongerustheid bij de supporters is nog niet gesust. Het is immers niet duidelijk wat de plannen van de Chinese investeerders zijn met OHL. "Shanghai Naisi Investment Management Center is een schimmige groep waarover weinig te vinden is", klinkt het bij protestgroep OHL2020. Ook voormalig sterkhouder Bjorn 'El Toro' Ruytinx vreest ervoor dat de lokale verankering verloren zal gaan. "Wanbeleid! In 5 jaar tijd van een hippe en gezellige familieclub naar een club die geleid zal worden door Chinezen. Triest", klinkt het op Facebook.


Het bestuur van OHL benadrukt dan weer dat de werking van de club in Leuvense handen zal blijven, ondanks de aanwezigheid van buitenlandse investeerders. "We willen OHL terugbrengen naar 1A", aldus het bestuur. "In eender welke constructie zal de werking van de club wat betreft de jeugdopleiding, de sociale werking, het vrouwenvoetbal en de uitbating van het stadion in Leuvense handen blijven. Het bestuur zal erop toezien dat OHL zijn sociaal maatschappelijke rol in de regio kan blijven vervullen en dat alle financiële verplichtingen correct en stipt worden nagekomen. De garanties zijn wat dat betreft groter met een buitenlandse investeerder aan boord dan ze momenteel zijn."

Extra garanties

Schepen van Financiën Carl Devlies (CD&V) bevestigt dat OHL tot op heden de geleende bedragen correct heeft terugbetaald maar vraagt nu toch extra garanties. "In theorie heeft de stad het recht om het geleende geld meteen terug te vragen bij een overname door buitenlandse investeerders, maar dat lijkt me nogal verregaand op dit moment. De leningen werden altijd correct terugbetaald en we kennen de details van de overeenkomst nog niet. Daarom hebben we de revisor nu gevraagd om meer duidelijkheid te brengen in de situatie. Als OHL ons akkoord niet krijgt dan hebben ze een probleem voor de overname. Persoonlijk vind ik het een kwalijke evolutie dat Belgische clubs worden overgenomen door buitenlandse investeerders. Het past niet bij een familieclub zoals OHL. Maar nogmaals, we wachten op de resultaten van het onderzoek van de revisor. Pas daarna zal de stad Leuven een standpunt innemen inzake de lopende leningen aan OHL."