"Postbodes voor eenzame bejaarden"

CD&V WIL EENZAAMHEID OOK BESTRIJDEN MET SOCIALE BARS IN DEELGEMEENTEHUIZEN

De CD&V-leden tijdens de voorstelling van hun campagne.
Foto Vertommen De CD&V-leden tijdens de voorstelling van hun campagne.
CD&V maakt van de strijd tegen eenzaamheid een speerpunt voor de verkiezingscampagne. Kandidaat-burgemeester Carl Devlies (CD&V) wil sociale postbodes inzetten om ouderen te bezoeken en pleit ervoor om de leegstaande deelgemeentehuizen om te vormen tot sociale bars.

Met de slogan 'Het draait om Leuven' wil meerderheidspartij CD&V de lokale politiek herleiden tot de essentie: de burger. Geen politieke spelletjes, wel een verantwoordelijke politiek met oog en oor voor alle inwoners van de stad. Dat is kort samengevat de boodschap van verbondenheid die CD&V wil omzetten in concrete initiatieven. Zo stelt kandidaat-burgemeester Carl Devlies onder meer voor om werk te maken van de strijd tegen eenzaamheid. Met de digitale trein die alsmaar verder raast door onze levens dreigen senioren sneller geïsoleerd te geraken in vergelijking met andere bevolkingsgroepen. Devlies stelt concreet voor om 'sociale postbodes' in zetten om eenzaamheid bij senioren en bejaarden te voorkomen.

Via app melden

"De smart city mag geen bedreiging worden maar moet het leven gemakkelijker maken. Ondanks de vele digitale mogelijkheden moeten we echte contacten blijven stimuleren om eenzaamheid en/of armoede snel lokaal op te vangen. CD&V stelt voor om vrijwilligers in te zetten die op de koffie gaan bij ouderen en zieken. De mensen kunnen via een buurt-app bijvoorbeeld melden dat ze aan een bezoekje toe zijn. We willen ook een digi-mobiel inschakelen die ervoor moet zorgen dat onze senioren de digitale trein niet missen. Verbondenheid is het sleutelwoord, zowel in de digitale wereld als in het echte leven."

Wijkbudget

CD&V focust niet enkel op oudere Leuvenaars met de boodschap van verbondenheid. Om burgers dichter bij elkaar te brengen, wil de partij de leegstaande deelgemeentehuizen een nieuwe invulling geven als buurtbars. "We pakken het eenzaamheidsprobleem ook aan door een sociale bar onder te brengen in de voormalige deelgemeentehuizen. Ook gemeenschapshuizen kunnen in die gebouwen van groot belang zijn om de mensen weer dichter tot elkaar te brengen. Een niet onbelangrijk voorstel is om een wijkbudget beschikbaar te maken zodat de burgers mee kunnen beslissen over initiatieven in hun buurt. Met slimme applicaties kan je de Leuvenaar betrekken bij zijn wijk waar echt fysiek contact nooit uit het oog verloren mag worden", besluit kandidaat-burgemeester Carl Devlies.