"Mensen moeten weer fiets willen nemen"

'PLAN VEILIG NAAR SCHOOL' LIJST KNELPUNTEN OP DIE DAN WORDEN AANGEPAKT

Aan de Sint-Lambertusschool in Heverlee werd het kruispunt opnieuw ingericht, met nieuwe wegmarkeringen en opgefriste fietspaden.
Foto Vertommen Aan de Sint-Lambertusschool in Heverlee werd het kruispunt opnieuw ingericht, met nieuwe wegmarkeringen en opgefriste fietspaden.
Maandag begint het schooljaar weer. De Leuvense scholen verwelkomen dan weer duizenden leerlingen, die vaak te voet of met de fiets naar school gaan. "Aan een aantal schoolpoorten is de voorbije weken hard gewerkt om de omgeving veiliger te maken", zeggen schepenen Mohamed Ridouani en Dirk Robbeets.

Een verkeersveilige schoolomgeving voor elke leerling van een Leuvense basisschool, en de route er naartoe, is een prioriteit voor het Leuvense stadsbestuur. Daarom heeft de stad samen met scholen, ouders en leerlingen het 'Plan Veilig naar School' uitgewerkt, waarin de verschillende knelpunten opgelijst staan. Die knelpunten worden systematisch aangepakt. Verschillende maatregelen zijn ondertussen al uitgevoerd en er staan er nog op de planning. Specifiek voor 'Plan Veilig naar School' is er jaarlijks 500.000 euro in de begroting voorzien. Eén van de grote uitdagingen in de steden is de leefbaarheid en de bereikbaarheid blijvend garanderen. "En daarvoor is de fiets een ideaal vervoersmiddel, op maat van de stad", zegt schepen Mohamed Ridouani (sp.a). "Daarom willen we meer mensen op de fiets krijgen, door het veiliger, gezonder en comfortabeler te maken. Ook en vooral voor de duizenden kinderen die zich elke dag naar school begeven, vaak te voet of met de fiets. En als het voor hen veilig is, is het veilig voor iedereen."

Circulatieplan

Met het 'Plan Veilig naar School' heeft de stad verbeteringen aan en rond de schoolpoorten in kaart gebracht, samen met ouders, leerlingen, directies en leerkrachten. "Die zijn we nu systematisch aan het aanpakken", zegt schepen Dirk Robbeets (sp.a). Aan de Sint-Lambertusschool in Heverlee werd het kruispunt van de Jules Vandenbemptlaan en de Waversebaan opnieuw ingericht, met nieuwe wegmarkeringen en opgefriste fietspaden waardoor de fietsoversteek met de Vandenbemptlaan minder lang is. "Er komen ook nog fietssuggestiestroken in de Waversebaan en extra fietsstallingen", zegt Robbeets. Ook op veelgebruikte fietsroutes voert de stad maatregelen uit. "De grootste ingreep is natuurlijk het circulatieplan in de binnenstad, dat autoverkeer op lussen brengt en meer ruimte schept voor fietsers en voetgangers om zich veilig en in gezonde lucht te verplaatsen", zegt Ridouani. "Een jaar na invoering waren er al 32 procent meer fietsers."

Fietssuggestiestroken

Een van de drukste fietsassen in Leuven-centrum, de Blijde Inkomststraat, kreeg een nieuw fietspad van twee meter breed. "Dagelijks rijden er bijna 3.000 fietsers, waaronder veel scholieren die naar school gaan in de binnenstad", zegt Robbeets. In verschillende andere straten, ook in de deelgemeenten, werden fietssuggestiestroken aangebracht op plaatsen waar de rijbaan te smal is voor een fietspad.