"Leuven kan verder groeien in buurgemeenten"

KANDIDAAT-BURGEMEESTER RIDOUANI OVER BETAALBAAR WONEN

Op de Henkelsite in Herent zouden Leuvenaars op zoek naar een betaalbare woning terecht kunnen.
Foto Vertommen Op de Henkelsite in Herent zouden Leuvenaars op zoek naar een betaalbare woning terecht kunnen.
Betaalbaar wonen is een belangrijk thema in de Leuvense verkiezingscampagne. Kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) vraagt ook aan de buurgemeenten om hun duit in het zakje te doen. "De groei van Leuven zal zich voortzetten in de buurgemeenten. We kunnen dit best samen aanpakken."

In veel Vlaamse steden is er door het stijgend aantal inwoners - in Leuven zijn dat er 1.000 extra per jaar - toenemende druk op de woningmarkt, waardoor de prijzen stijgen. Die hoge woningprijzen vereisen innovatieve antwoorden. Kandidaat-burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) vindt die antwoorden onder meer in projecten met budgetwoningen zoals Klein Rijsel en concepten zoals hamsterwonen en Community Land Trusts. In die woonvorm blijft de grond eigendom van de stad en koop je als bewoner enkel de 'bakstenen' op de grond. In verschillende landen wint het concept aan populariteit, maar in Vlaanderen staat het nog in de kinderschoenen.


"We moeten nog meer inzetten op dergelijke woonvormen om de druk op de woningmarkt te verlichten", zegt Ridouani. "Al sinds enkele jaren verhuurt en verkoopt het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) budgetwoningen. We hebben al 175 dergelijke woningen op de markt gebracht. Ik ben van plan om alle opportuniteiten in kaart te brengen zodat we meer kunnen inzetten op betaalbaar huren en kopen. Voor hamsterwonen zie ik mogelijkheden in projecten langs de Wakkerzeelsebaan, de Sint-Jansbergsesteenweg, de Spaarstraat of in de Vaartkom en aan de Centrale Werkplaatsen. Daarnaast wil ik vanuit de stad bijkomende grond verwerven."


Toch beseft Mohamed Ridouani dat een woning met een tuintje een moeilijk verhaal zal worden voor de Leuvenaars. "Voor bijkomende woonuitbreidingsgebieden waar huizen met een tuintje gebouwd kunnen worden, moet samengewerkt worden met de buurgemeenten. Ik verwacht dat ook zij hun duit in het zakje doen om de groei van onze stad op te vangen, aangezien de buurgemeenten gebruik maken van Leuvense voorzieningen op vlak van onderwijs, zorg, sport, cultuur en recreatie. De groei van Leuven zal zich onvermijdelijk voortzetten in de buurgemeenten. We kunnen dit dus best samen aanpakken", besluit Ridouani.

Voorstad

In de buurgemeenten geven de burgemeesters aan dat samenwerken geen wonderoplossing is. "De mogelijkheden zijn beperkt", zegt burgemeester Hans Eyssen (CD&V) van Holsbeek. "Hier zijn de opties voor bijkomende woningen niet eindeloos. We moeten ook waken over onze dorpskern. Het kan niet de bedoeling zijn dat we een voorstad van Leuven worden. Maar ik wil zeker tegemoet komen aan de vraag."