"Le(u)ven zonder auto? Niet realistisch"

STAD KOPPELT AUTOLUWE BENEDENSTAD AAN BRUULPARKING VOOR 600 WAGENS

De Bruulparking met 600 plaatsen wordt gekoppeld aan een autoluwe benedenstad.
Foto VPL De Bruulparking met 600 plaatsen wordt gekoppeld aan een autoluwe benedenstad.
Het stadsbestuur maakt in sneltempo werk van de herinrichting van de benedenstad. Cruciaal in dat verhaal is de geplande Bruulparking voor 600 wagens die meteen gekoppeld wordt aan een autoluwe benedenstad. "Dankzij de Bruulparking blijft de stad bereikbaar en zullen buurtbewoners opnieuw kunnen parkeren in hun straat", zegt burgemeester Louis Tobback (sp.a).

Het stadsbestuur wil de benedenstad herontwikkelen. Om de handel, de woonkwaliteit en de bereikbaarheid te optimaliseren, nam het college enkele belangrijke beslissingen die men in maart voorlegt aan de gemeenteraad. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Carl Devlies (CD&V) zoekt het stadsbestuur naar een gezond evenwicht tussen de bereikbaarheid en de leefbaarheid van Leuven.

Verkeersvrij

"Dat evenwicht kan onder meer bereikt worden door een autoluwe binnenstad en een parking onder de Bruul. Die parking zou plaats bieden aan 600 wagens. Dankzij de komst van die parking kunnen we de Vismarkt volledig verkeersvrij maken en heel wat straten in de buurt autoluw. Ook de parking Sint-Pieter zou verdwijnen waardoor de Bruulparking en de parking Sint-Jacob de twee overgebleven rotatieparkings in de benedenstad zullen zijn in de toekomst. Tegelijkertijd bouwen we bovengronds parkeren sterk af maar dat doen we niet op een ondoordachte manier."

Nummerplaatherkenning

Het principe is eenvoudig: bezoekers van de benedenstad kunnen terecht in de toekomstige Bruulparking en parking Sint-Jacobs terwijl buurtbewoners bovengronds in de buurt van hun woning kunnen parkeren met hun bewonerskaart. Nu is dat een groot probleem volgens burgemeester Louis Tobback (sp.a). "Ruw geschat heb je als buurtbewoner één kans op drie dat je een vrije plaats vindt in de omgeving van je woning. De straten staan vol met wagens van bezoekers van de benedenstad. Als we die bezoekers naar de toekomstige Bruulparking sturen, zal er opnieuw plaats zijn voor bewoners. In autoluwe straten zou er eventueel met een systeem van nummerplaatherkenning kunnen worden gewerkt. Bovendien is de Bruulparking een impuls voor de Leuvense handelskern. De mensen willen nu eenmaal met hun wagen tot in de stad kunnen rijden en zijn nog lang niet klaar voor een leven zonder auto. Ik vrees dat het nog enkele generaties zal duren vooraleer Leuven een stad zonder wagens zal worden... Vandaag de dag is Leuven zonder auto's simpelweg niet realistisch."


Oppositiepartij Groen is het daar niet mee eens. Vreemd genoeg doken er op de persconferentie over de herontwikkeling geheel onverwacht twee oppositieleden (David Dessers en Toon Toelen van Groen, nvdr.) op om de visie van de stad te aanhoren. Zelden vertoond, maar het leverde wel een kritisch persbericht op.

Overleg

"De keuze voor de Bruulparking is nefast voor buurt en klimaatneutrale stad", aldus David Dessers van Groen. "De manier waarop de gemeenteraad en de omwonenden voor schut worden gezet door het stadsbestuur is onaanvaardbaar. Het college wil in snelheid een beslissing over de bouw van de Bruulparking forceren, maar er is nog geen discussie over gevoerd in de gemeenteraad. In een debat over de parking enkele maanden geleden kondigde schepen Ridouani aan dat er eerst overleg zou komen met de buurt. Niets van dat alles... Het stadsbestuur beseft dat het nooit een bouwvergunning zal krijgen voor een Bruulparking. Zijn eigen mobiliteitsplan uit 2004 maakt dat onmogelijk. Het Ruimtelijk Structuurplan Leuven (RSL) wordt daarom in zeven haasten aangepast."


Burgemeester Tobback beseft dat niet iedereen blij zal zijn met de bouw van de Bruulparking maar volgens hem beschikt de stad over een ijzersterk dossier. "We hebben hier goed over nagedacht en gaan niet over één nacht ijs. Ik denk dat we de eerste spade in de grond steken in 2017, misschien zelfs 2018", besluit de burgemeester.