"Een plaats voor élke weggebruiker"

N-VA GAAT VOOR HELFT MINDER BUSSEN IN CENTRUM EN TRAMBUS OP RING

De leden van N-VA Leuven nemen de Buitenringbus.
Foto Vertommen De leden van N-VA Leuven nemen de Buitenringbus.
N-VA wil orde scheppen in de mobiliteitschaos die Leuven momenteel treft volgens de oppositiepartij. Da partij wil vol inzetten op combi-mobiliteit en dat vereist onder meer de inzet van een trambus op de ring rond de stad. "We gaan voor mobiliteit waarin plaats is voor elke weggebruiker. N-VA zegt duidelijk neen tegen fiets- en autofundamentalisme", klinkt het.

Het circulatieplan in Leuven is zonder twijfel het meest besproken sinds de invoering, nu bijna twee jaar geleden. Meerderheidspartijen sp.a en CD&V lieten al optekenen dat het aantal fietsers in Leuven gevoelig is gestegen door de uitgevoerde ingrepen en dat ze in de toekomst verder willen gaan op de ingeslagen weg. Oppositiepartij heeft dan weer een andere kijk op de Leuvense mobiliteit, al willen ze het circulatieplan niet terugdraaien maar eerder aanpassen waar nodig. Die maatregel en enkele nieuwe voorstellen moeten leiden tot een nieuwe en evenwichtige mobiliteitsvisie. Hieronder een aantal kernpunten uit het mobiliteitsplan van N-VA.

Mobiliteit voor iedereen

"We scheppen orde in de verkeerschaos door elke weggebruiker zijn eigen plaats te gunnen in het verkeer. N-VA zegt duidelijk neen tegen fiets- en autofundamentalisme. Het is geen 'of' maar een 'en' verhaal. Combi-mobiliteit is de aanpak van de toekomst. Daarin worden verschillende vervoersmiddelen gebruikt om op je bestemming te geraken. De auto blijft welkom maar we moeten ook extra investeren in veilige fiets- en voetpaden. We hebben een Marshallplan voor toegankelijke voetpaden in elke wijk. Het basisprincipe is eenvoudig maar noodzakelijk: elke weggebruiker heeft rechten maar ook plichten in het verkeer", aldus lijsttrekker Lorin Parys.

Helft minder bussen

"We verminderen het aantal grote bussen in de binnenstad met ruim 50 %. Nu rijden heel wat lijnen door de stad terwijl dat niet nodig is voor de passagiers. We willen de mensen een sneller alternatief bieden via een trambus over de ring. In één van de hubs -Gasthuisberg of het station- kunnen de mensen overstappen op elektrische shuttles naar het centrum of naar acht voorstedelijke parkings waar wagens kunnen parkeren. Aan elke hub willen we ook deelfietsen, deelwagens en taxi's voorzien", zegt Tine Eerlingen.

Slimme en bereikbare stad

"Er moet in de volgende legislatuur voor het eerst in de geschiedenis een schepen van Mobiliteit komen in Leuven. Vanuit die bevoegdheid moet er eerlijk worden gekeken naar de verkeersstromen. Meten is weten. Met juiste cijfers over fijn stof en CO2 kunnen we op basis van advies van experts een beleid ontwikkelen. Daarin is inspraak van inwoners en handelaars ook cruciaal."