Twee nieuwe initiatieven buitenschoolse kinderopvang

In samenspraak en op advies van het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) zet het gemeentebestuur van Leopoldsburg in op buitenschoolse opvang in of vlakbij de scholen.


Na het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) op de campus van het Gemeenschapsonderwijs worden er op dit moment twee nieuwe IBO's gebouwd, respectievelijk op de campus van scholengemeenschap Sint-Michiel en in de oude pastorij in Heppen. Het belangrijkste voordeel is dat de meeste kinderen niet meer elke ochtend en avond een busreis moeten maken tussen de IBO en hun school. Het gemeentebestuur verleent ook een subsidie voor opvanggezinnen in en in de nabijheid van deze wijkscholen. De scholen zelf voorzien korte, ook door het gemeentebestuur betoelaagde, opvang voor en na de schooluren om de opvangcapaciteit nog te verhogen. Al deze maatregelen zorgen ervoor dat betaalbare opvang voor werkende ouders én hun kinderen haalbaar en aangenaam is. (BVDH)