Ontsluitingsweg nieuwe gevangenis stuit op massaal verzet in Leopoldsburg: “Samentuin de Craenhofkens dreigt volledig te verdwijnen”

Dirk Andelhofs van de actiegroep Reigersvliet.
Benoit De Freine Dirk Andelhofs van de actiegroep Reigersvliet.
Nog tot 14 november loopt er een openbaar onderzoek over de ontsluiting van Reigersvliet in Leopoldsburg. Er zijn plannen om op Reigersvliet een gevangenis, een KMO-zone, en een nieuw containerpark te bouwen. Er wordt momenteel onderzocht of daarvoor een 2 kilometer lange nieuwe toegangsweg nodig is van Leopoldsburg naar Heppen. De nieuwe toegangsweg zou het extra verkeer dat ontstaat door de nieuwe activiteiten moeten opvangen. Maar de Kampenaren zijn er niet gerust in en het verzet groeit.

Waarom is de ontsluiting van Reigersvliet, zoals die nu voorligt, geen goed idee? “Na de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg zal er geen enkele auto of vrachtwagen minder door het centrum rijden”, vertelt Dirk Andelhofs van de actiegroep Reigersvliet. “De nieuwe weg is een ontsluitingsweg voor de site Reigersvliet en dus geen omleidingsweg. Die zou enkel dienen om het extra verkeer op te vangen dat ontstaat bij de ontwikkeling van Reigersvliet. Na aanleg van de nieuwe weg zal er bijvoorbeeld geen enkele vrachtwagen minder door de centra van Heppen en Leopoldsburg rijden. Uit een eerdere studie in 2016 is ook gebleken dat zelfs een omleidingsweg weinig zinvol is om het verkeersinfarct in Leopoldsburg op te lossen. Sommige van de geplande activiteiten op Reigersvliet zullen net meer verkeer genereren op de bestaande wegen.” Burgemeester Marleen Kauffman (CD&V) schept meteen duidelijkheid. “Het gaat hier wel degelijk om een ontsluitingsweg. Al het bijkomend verkeer kan en zal gebruik maken van deze weg. Het zal niet de oplossing zijn voor het huidige verkeer, maar de toename van verkeer voor het centrum zal gestopt worden.”

Guy Vanzier, Peter Drieskens en Dirk Andelhofs: “Deze tuin laat zich niet zomaar verhuizen als een stuk meubilair.”
Benoit De Freine Guy Vanzier, Peter Drieskens en Dirk Andelhofs: “Deze tuin laat zich niet zomaar verhuizen als een stuk meubilair.”

Samentuin de Craenhofkens

“De ecologische samentuin in de Craenenhoefweg dreigt door de nieuwe ontsluitingsweg volledig te verdwijnen”, zegt Andelhofs. “Deze tuin staat zeer hoog aangeschreven en behoort tot de top 5 van ecologische samentuinen in Vlaanderen. De tuiniers hebben zes jaar vrijwilligerswerk verricht om de tuin te maken tot wat hij vandaag is. Ook de ecologische tuinberging met groendak is door de tuiniers zelf gebouwd. De tuin is een oase van rust en kent een hoge biodiversiteit vanwege de bij- en vlindervriendelijke beplanting. De bodem werd jaar na jaar verbeterd met zelfgemaakte compost. Deze tuin laat zich niet zomaar verhuizen als een stuk meubilair. Er zijn de afgelopen zes jaar ook vele duizenden euro’s geïnvesteerd in de tuin.”  

“Het klopt dat deze zeer mooie en succesvolle tuintjes minstens gedeeltelijk moeten verplaatst worden. Het bestuur heeft trouwens haar medewerking toegezegd aan de tuinders voor dit gemeentelijk initiatief”, reageert de burgemeester.

Verstoren

Volgens het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Leopoldsburg is de zone ten zuiden van Heppen, tussen het centrum en de spoorlijn, een belangrijk open ruimte- en natuurgebied. De nieuwe ontsluitingsweg zou de open ruimte en de rust in dit gebied volledig verstoren. “Minstens een van de voorgestelde tracés loopt via de huidige en de oude spoorweg. In de studie wordt er wel degelijk rekening gehouden met de impact op de ruimte”, reageert de burgemeester.

“De nieuwe ontsluitingsweg kruist meerdere lokale wegen, waaronder de Craenenhoefweg en de Hoekstraat”, weet Dirk Andelhofs. “Het is op dit moment nog niet helemaal zeker of deze wegen geknipt (onderbroken, red.) worden, of dat ze aangesloten worden op de nieuwe ontsluitingsweg. Als deze wegen geknipt worden, dan zal iedereen die de wegen vandaag gebruikt, moeten omrijden om op zijn bestemming te geraken. Als deze wegen wel aangesloten worden op de nieuwe ontsluitingsweg, dan zijn het ideale sluipwegen voor doorgaand en lokaal verkeer, en zullen ze zeer veel trafiek te verwerken krijgen. “De nieuwe weg biedt eerder mogelijkheid om het sluipverkeer vanuit Beringen, Ham of Koersel te kanaliseren via de ontsluitingsweg en op die manier opnieuw het centrum van Heppen te ontlasten. Trouwens, als de ontsluitingsweg er niet komt, zal Reigersvliet bereikbaar zijn via de Craenenhoefweg en de Hoekstraat. Die bevolkte straten zullen net gespaard blijven door deze ontsluitingsweg”, besluit burgemeester Marleen Kauffman (CD&V).
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.