Leopoldsburg komt met relanceplan, terwijl burgemeester positief test op corona

Het gemeentehuis van Leopoldsburg.
Borgerhoff Het gemeentehuis van Leopoldsburg.
Het gemeentebestuur van Leopoldsburg heeft zich gebogen over de heropleving van de gemeente na de coronacrisis. De bedoeling is om de eigen dienstverlening te herlanceren, maar ook oog te hebben voor de inwoners, de lokale economie en het verenigingsleven. 

Er werd bekeken hoe de verschillende groepen ondersteund konden worden, zonder dat een belastingverhoging zich opdringt. Zo kwam het bestuur tot een hele reeks maatregelen die samen een nieuwe boost moeten geven aan Leopoldsburg. 

Verhoging toelagen aan verenigingen

Opvallend is dat de toelagen aan de verenigingen eenmalig met 25% verhoogd zullen worden. De toekenning ervan zal net zoals anders verlopen via de subsidiereglementen die door de verschillende adviesraden opgesteld werden. Bovendien zal de gemeentelijke belasting op commerciële vestigingen in 2020 niet geïnd worden. Tegelijk zal er een platform opgericht worden dat online aankopen bij de ondernemingen in Leopoldsburg moet stimuleren.

Het plan zal tijdens de zitting van 3 juni ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Corona bij waarnemend burgemeester

In de marge van dit nieuws maakte waarnemend burgemeester van Leopoldsburg Marleen Kauffmann (CD&V) bekend dat ze zelf positief testte op corona. “Ik ben nu 14 dagen thuis in quarantaine en zal van thuis uit blijven verder werken voor Leopoldsburg en haar inwoners. Natuurlijk moet ik ook luisteren naar mijn lichaam en voldoende rust nemen om te herstellen.”