Asielzoekers krijgen scholing

Schepen van Onderwijs Marleen Kauffmann verwacht geen capaciteitsproblemen voor de opvang van de kinderen van asielzoekers in de scholen.

Vanaf maandag 26 oktober worden de eerste asielzoekers verwacht a rato van één autocar per dag en dat twee weken lang, in totaal 500 asielzoekers. "De leerlingen voor het basisonderwijs worden verspreid over onze drie basisscholen: De Heppening (Heppen), St-Michiel en het GO! in Leopoldsburg. In de voormiddag zal er een taalbad gegeven worden. Per zes leerlingen kan er één leerkracht ingezet worden. De scholen liggen op wandelafstand, maar de leerlingen voor Heppen zullen met de lijnbus komen. De leerlingen voor het secundair onderwijs gaan naar het GO! De Bever in Beverlo, waar ze terecht komen in het 'Onderwijs voor anderstalige nieuwkomers'. De volwassenen worden opgevangen via het Huis van het Nederlands, Basiseducatie en het CVO. Na de herfstvakantie, op 9 november, start het overleg met het Lokaal Overlegplatform (LOP)."


(PVMB)