Ambtenaren gemeentebestuur Leopoldsburg vrijuit in zaak vervuilde lucht

Zwembad De Merel
Foto Borgerhoff Zwembad De Merel
Na acht jaar is er eindelijk een vonnis uitgesproken in de veelbesproken affaire van de vervuilde lucht in zwembad De Merel in Leopoldsburg. De twee ambtenaren van de gemeente Leopoldsburg worden vrijgesproken omdat blijkt dat zij alle normale voorzorgsmaatregelen genomen hebben.

Het was penningmeester Patrik Vleminkx van de plaatselijke zwemclub die in 2013 naar de rechtbank stapte omdat verschillende leden van zijn club last hadden aan de luchtwegen. Alles draaide om een reeks feiten die startten begin 2011. Na renovatiewerken aan een lekkende overloopbuis reageerde de lijm met chloor, met vervuilde lucht als gevolg. Na een reeks omzwervingen bij onder meer het hof van beroep werd de zaak gekwalificeerd als onopzettelijke slagen en verwondingen. Twee ambtenaren werden gedagvaard voor verwonding van personen door gebrek aan voorzichtigheid.

Er zou sprake zijn geweest van onder meer irritaties aan de ogen en keel, alsook vermoeidheid, benauwdheid, hoesten en ontstoken neusslijmvliezen. In totaal werd er melding gemaakt van 26 slachtoffers. Advocaat Jan Swennen verklaarde tijdens de behandeling van de zaak dat er wel degelijk maatregelen genomen werden tegen de zogenaamde luchtvervuiling. “Zo was er het bepalen van een maximumaantal zwemmers. De burgerlijke partij kreeg bij een meting het resultaat schriftelijk en mijn cliënten mondeling. Daarop werd een bijeenkomst georganiseerd, kreeg de zwemclub maatregelen opgelegd en bleef de club deze negeren. Mijn cliënten hebben mee gezocht naar een oplossing en de klachten waren niet van die aard om het zwembad toen te sluiten.”

Gerechtskosten voor burgerlijke partij

De rechtbank bevestigt het verhaal van advocaat Swennen. “Er werd een nieuw meettoestel geïnstalleerd, de filterspoeling werd aangepast, de voetsproeiers werden hersteld, de buffercapaciteit werd aangepast. De burgemeester werd tijdig en correct geïnformeerd over de problematiek en deze werd ook geagendeerd op de gemeenteraad zodat de bevoegde organen beslissingen konden nemen.” Bijgevolg worden de twee ambtenaren vrijgesproken. De burgerlijke partij dient in te staan voor de gerechtskosten van ongeveer 650 euro.

Einde welles-niettesspel 

Bij de gemeente Leopoldsburg wordt de vrijspraak positief onthaald. “Er is een einde gemaakt aan dit welles-nietesspel. De ambtenaren en het gemeentebestuur zijn uiterst tevreden dat uiteindelijk de vrijspraak uitgesproken werd”, klinkt het in een officiële reactie. “Er werd destijds 350.000 euro geïnvesteerd in vervangingen, herstellingen en onderzoeken. Het zwembad werd nauwlettend in het oog gehouden door Volksgezondheid en het wereldberoemde Labo Derva. De zwemclub heeft de gedane inspanningen van het gemeentebestuur altijd geminimaliseerd en het gerucht verspreid dat de gemeente geen rekening hield met de leden van de zwemclub. Scholen, het leger en de vrije zwemmers, die wekelijks gebruikmaken van het zwembad, ondervonden nochtans helemaal geen hinder.” Hoger beroep blijft in deze zaak nog steeds mogelijk. 
1 reactie

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.


  • Paul Philippaerts

    Ambtenaren en overheden zijn nooit en voor niets verantwoordelijk. Justitie is als de duivel zo bang dat zij anders ook schuldig zouden kunnen bevonden worden voor alle flaters waar ze een monopolie op hebben.