Verkaveling in centrum geweigerd

Ontwikkelaar Novus mag geen wijk bouwen tussen de Frans Van der Steenstraat en de Veldstraat. Dat werd unaniem beslist op de gemeenteraad. Het gebied ligt in woonuitbreidingsgebied dus er is een mogelijkheid voor zo'n project. Normaal moet dit via de gemeente passeren die dan een ruimtelijk uitvoeringsplan kan opstellen, maar het kan ook sneller via de provincie. De gemeente moet dit wel goedkeuren. "Wij moeten binnen de 90 dagen antwoorden maar in juli en augustus is er geen gemeenteraad dus moest dit op de gemeenteraad van juni voorgelegd worden", verklaart burgemeester Irina De Knop. "Als dit niet binnen de 90 dagen gebeurt kan de provincie zelf beslissen. Er was te weinig tijd om dit degelijk uit te spitten. We weten zelfs niet of de omwonenden voor of tegen zijn. Daarom werd beslist om het te weigeren." (TVP)