Rioleringswerken

Om wateroverlast bij hevige regen te beperken laat de gemeente Lennik een aantal werken uitvoeren. In de Cottemstraat wordt een dwarsrooster geïnstalleerd. Voor deze werken moet de straat afgesloten worden. Er wordt een omleiding voorzien. De werken startten op maandag 21 september en duren nog tot vrijdag. Ook in de Frans Van Der Steenstraat wordt er gewerkt aan de riolering. (KVLA)