Raad van State noemt benoeming Karen De Waele en Jo Massaer rechtsgeldig

Mozkito
Het Bijzonder Comité van het Lennikse OCMW kan eindelijk volledig samengesteld worden na een uitspraak door de Raad van State (RvS). Het gaat om een juridische procedure sinds januari 2019 tussen N-VA-gemeenteraadslid Kristien Van Vaerenbergh en het OCMW Lennik. N-VA noemt de zienswijze van de RvS onlogisch.

“De oppositie stelde begin januari 2019 beroep in bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen omdat Lijst Burgemeester twee vrouwen in plaats van een man en een vrouw had aangeduid in de voordrachtsakte”, laat het gemeentebestuur in een persbericht weten. “Na de uitspraak werd op de OCMW-raad van 21 maart een nieuwe voordracht gedaan met Karen De Waele en Jo Massaer. N-VA betwistte toen de wijze van stemmen en Van Vaerenbergh ging in beroep. De Raad van State oordeelde op 26 november uiteindelijk dat de benoeming van De Wael en Massaer rechtsgeldig is. Zo komt er een einde aan het juridisch getouwtrek. De beslissing kan niet meer worden aangevochten. Hierdoor maken beide raadsleden van Lijst Burgemeester nu ook deel uit van het Bijzonder Comité en kan het orgaan voor de eerste keer voltallig beraadslagen.”

Loyaal

N-VA Lennik zegt de zienswijze van de RvS onlogisch te vinden. “Door te werken over verschillende stemrondes komen de zetels waarvoor een ongeldige voordrachtakte werd ingediend steeds toe aan de meerderheid en wordt dus de democratische afspiegeling zoals bepaald door de verkiezingsuitslag verlaten”, luidt het in een mededeling. “De oppositie heeft dus niets te winnen bij het signaleren van fouten van de meerderheid. We gaan de decreetgever vragen het decreet te verduidelijken om de rechten van de oppositie te garanderen. We willen ook meegeven dat onze mandatarissen in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst altijd loyaal meegewerkt hebben zodat werking van het Comité gegarandeerd bleef ondanks de foute voordrachtsakte van LvB.”

Het Bijzonder Comité van het OCMW Lennik beslist over de individuele steundossiers van mensen wat het voor veel mensen een heel belangrijk beslissingsorgaan maakt. Dit Bijzonder Comité wordt na de gemeenteraadsverkiezingen samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende politieke fracties.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.