Overleg rond oversteekplaats in Frans Luckxstraat

Schepen van Openbare Werken Johan Limbourg (Open Vld) en Marc Van Acker, voorzitter van Fietsersbond Pajottenland, gaan in de komende weken rond de tafel zitten om de fietsoversteekplaats in de Frans Luckxstraat te bespreken. Van Acker had kritiek omdat de fietsoversteekplaats in een bocht van de Frans Luckxstraat zou komen. "Een blunder van formaat", vond hij. "We namen contact op met Marc Van Acker en gaan binnenkort met alle partijen rond de tafel zitten", zegt schepen Limbourg. "Dan kunnen we bekijken of de situatie aangepast moet worden." De aanleg van het fietspad in de Frans Luckxstraat en Frans van der Steenstraat is momenteel volop aan de gang. (MEN)