Opgewekt Pajottenland op zoek naar opgewekte ideeën voor Pajottenland

Opgewekt Pajottenland
Het strategisch project Opgewekt Pajottenland lanceert een postkaartjesactie om zoveel mogelijk bewoners te betrekken bij het Pajottenland van de toekomst. Zij zien het als een regio die volop inzet op hernieuwbare energie, wonen in de kernen en klimaatadaptieve open ruimte.

Vijf postkaartjes nodigen inwoners van het Pajottenland uit om hun ideeën te delen met het team van Opgewekt Pajottenland. Om te stimuleren dat de ideeën een duidelijke link hebben met de acties van het project, worden de inwoners geprikkeld aan de hand van vragen zoals: “Welke daken zie jij graag ingezet voor zonne-energie? Op welke plek zie je graag meer bos, meer groen en vooral minder steen? De kaarten kunnen afgehaald worden op het gemeentehuis. Je kan ze ter plaatse invullen en in de aanwezige ideeënbox afleveren, je kunt ze als foto op Instagram posten, mailen naar sp.pajottenland@vlaamsbrabant.be of per post bezorgen aan RLPZ, Donkerstraat 21, 1750 Gaasbeek. De ideeën worden in het najaar gebundeld en per gemeente overhandigd aan de burgemeesters. Samen met het team van Opgewekt Pajottenland onderzoeken de gemeentebesturen welke voorstellen kunnen worden uitgevoerd. Dit doen ze aan de hand van een haalbaarheidstoets.