Inbrekers stellen zich voor als kopers van een bed

Inbrekers hebben een slachtoffer om de tuin geleid door zich voor te doen als potentiële kopers van een bed, terwijl er helemaal geen bed te koop was.


De feiten deden zich vrijdagnamiddag tussen 14.30 uur en 15.15 uur voor in de Frans Luckxstraat. Toen de bewoner thuis kwam, werd hij buiten geconfronteerd met twee personen. Onschuldig vroegen ze naar het bed dat de koop stond, maar wanneer de bewoner zei dat hij geen bed te koop had staan, stapte het duo weg in de richting van de Frans Van Der Steenstraat. De man ging binnen en stelde toen vast dat er ingebroken was. De daders waren eerst over de afsluiting geklommen om tot aan de achterzijde te geraken, waar ze een deur openbraken om zich toegang te verschaffen. Er werden juwelen gestolen. (TVP)