Hinder door herstellingswerken op Kroonstraat en de Alfred Algoetstraat

De werken op de Kroonstraat zullen voor heel wat hinder zorgen.
Mozkito De werken op de Kroonstraat zullen voor heel wat hinder zorgen.
Het Agentschap Wegen en Verkeer start op 22 juni met herstellingswerken aan betonplaten en enkele straatkolken in de Kroonstraat en de Alfred Algoetstraat in Lennik. De werken zullen tot 10 juli duren aangezien er in verschillende fases wordt gewerkt.

De aannemer werkt in beide rijrichtingen, tussen de Molenbeek en de Gustaaf Van der Steenstraat en tussen de Frans van der Steenstraat en de rotonde met de Negenbunderstraat. De herstellingswerken worden tussen 22 juni en 10 juli in vier fases uitgevoerd. Tijdens de werken geldt een parkeerverbod en is de toegang tot de verschillende bedrijven beperkt. Na de herstellingswerken worden de voegen vernieuwd tussen de Molenbeek en de Edingsesteenweg (N285).

Vanaf 22 tot en met 29 juni wordt er tussen de Molenbeek en de Gustaaf Van der Steenstraat gewerkt en tussen de Schoolweg en de winkel Okay. Vanaf 29 juni tot en met 10 juli werken ze tussen de Frans van der Steenstraat en de Schoolweg en tussen de winkel Okay en de rotonde met de Negenbunderstraat.

Tijdelijke hinder

De Kroonstraat en de Alfred Algoetstraat blijven tijdens de werken open in beide rijrichtingen. Deze straten en de aansluitende gemeentewegen worden voorzien van tijdelijke verkeerslichten zodat het verkeer beurtelings langs de werfzone kan rijden. Ter hoogte van de werken geldt er een parkeerverbod. Bewoners die in de werfzone wonen zullen tijdelijk geen toegang hebben tot hun inrit met de wagen. De toegang tot de bedrijven blijft beperkt toegankelijk. Dat geldt voor de Okay, het DATS tankstation, Zonnestraal vzw, garage Deschuyffeleer, Eivissa, Plantencentrum Wijns. Daarnaast zijn het politiekantoor en de sporthal ‘Jo Baetens’ ook slechts beperkt toegankelijk.