Gouverneur verwijt gemeentebestuur foutieve info in meerjarenplan, bestuur spreekt zelf van ‘fake news’

Burgemeester Irina De Knop (midden) samen met (vlnr.) schepen Yves De Muylder (CD&V), Hendrik Schoukens (Groen), Johan Limbourg (Open VLD) en Heidi Elpers (CD&V).
Mozkito Burgemeester Irina De Knop (midden) samen met (vlnr.) schepen Yves De Muylder (CD&V), Hendrik Schoukens (Groen), Johan Limbourg (Open VLD) en Heidi Elpers (CD&V).
De Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte stuurde een kritische brief naar het gemeentebestuur van Lennik. Volgens hem werd de meerjarenplanning niet correct opgesteld.
Dat maakt N-VA-Lennik²-oppositieleider Kristien Van Vaerenbergh - die de brief kon inkijken - bekend. Burgemeester Irina De Knop (Open-Vld) spreekt van ‘fake news’.

De meerjarenplanning legt alle plannen, acties en bijhorende financiën voor de periode 2020-2025 vast. Kristien Van Vaerenbergh (N-VA-Lennik²) kon de brief van de gouverneur inkijken en heeft enkele bemerkingen. “De gouverneur, Lodewijk De Witte, verwijt de gemeente een gebrek aan informatie in haar meerjarenplanning te zetten”, klinkt het. “Volgens hem kunnen de gemeenteraadsleden er niet uit opmaken hoe de vooropgestelde doelstellingen zullen worden waargemaakt.”

Belabberd figuur

Ook voor de financiële cijfers is de gouverneur kritisch, volgens Van Vaerenbergh. “De financiële schulden zijn niet correct weergegeven, bepaalde tabellen werden gewoon niet ingevuld. Lennik slaat alweer een belabberd figuur, dit moet snel rechtgezet worden. Je kan niet enerzijds beweren dat je als bestuur voor inspraak en transparantie staat en anderzijds geen volledige duidelijkheid geven over hoe je als bestuur je doelen wil realiseren en financieren.” Burgemeester Irina De Knop noemt het hele verhaal ‘fake news’. Ze vroeg daarom ook een reactie bij de financieel beheerder van de gemeente, Patrick Bombaert. “Uiteraard streven wij ernaar om steeds zoveel mogelijk en correcte informatie aan onze raadsleden te bezorgen. Dat hebben we met dit meerjarenplan gedaan”, klinkt het bij Bombaert. “De oppositie gebruikt nu een technisch document, dat als kennisname is gebracht op de gemeenteraad, om hun eerdere opmerkingen bij het meerjarenplan opnieuw onder de aandacht te brengen.”