Gemeente herstelt kerkhofmuur Sint-Quintinuskerk in oorspronkelijke staat

De werken aan de kerkhofmuur zijn alvast begonnen.
RV De werken aan de kerkhofmuur zijn alvast begonnen.
De kerkhofmuur van de Sint-Quintinuskerk in Lennik zal in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. De totale investering voor de verbouwing van de muur wordt geschat op 25.000 euro en zouden eind augustus klaar moeten zijn.

Als sluitstuk van de herinrichting van de markt, werd in 2008 de kerkhofmuur van de Sint-Quintinuskerk hersteld en aangepast verbouwd. Deze werken gebeurden echter zonder vergunning van de dienst Erfgoed of stedenbouwkundige toelating, waarop de Dienst Erfgoed een klacht indiende en de werken stilgelegd werden. Na hoger beroep werd een definitief arrest uitgeschreven waarbij de gemeente de kerkhofmuur in oorspronkelijke staat moest herstellen.

Gemeente Lennik werd tot een dwingend arrest met schadevergoeding veroordeeld tot het betalen van een dwangsom van 250 euro per dag indien deze herstellingswerken op 28 juni niet gestart  zouden worden. De herstellingswerken houden in dat het portiek moet opschuiven richting de Albert Vanderkelenstraat. Ook moet de muur met drie steenlagen verhoogd te worden. Deze stenen moeten van hetzelfde type als de bestaande muur zijn. De totale investering voor de verbouwing van de muur komt op 25.000 euro exclusief BTW. De volledige werken moeten uitgevoerd zijn tegen 27 augustus.