Bestuursploeg stelt beleidsplan voor: Lennik moet tegen 2030 duurzame gemeente worden

Gemeente wil onder meer investeren in gemeentelijke academie en sportinfrastructuur

Burgemeester Irina De Knop (midden) samen met (v.l.n.r) schepen Yves De Muylder (CD&V), Hendrik Schoukens (Groen), Johan Limbourg (Open VLD) en Heidi Elpers (CD&V).
Mozkito Burgemeester Irina De Knop (midden) samen met (v.l.n.r) schepen Yves De Muylder (CD&V), Hendrik Schoukens (Groen), Johan Limbourg (Open VLD) en Heidi Elpers (CD&V).
De bestuurscoalitie van Irina De Knop (LB) heeft zijn plannen voorgesteld. Opmerkelijk: het college geeft zichzelf 12 (!) jaar tijd om Lennik te hervormen. De krachtlijnen? Duurzaam, sociaal en participatief.

Het schepencollege wil de komende legislatuur de basis leggen voor een langetermijnvisie. Tegen 2030 wil het huidige bestuur alle vooropgestelde doel bereikt hebben. Een eerste doelstelling: meer burgerparticipatie. “Het participatieproject wordt de spil van onze toekomstvisie”, zegt burgemeester De Knop. “Zo willen we samenwerken met een externe partner om de burgers bij ons plannen te betrekken. We denken bijvoorbeeld aan rondetafelgesprekken of buurttafels, waarbij de gemeente naar iedere wijk trekt. Die gesprekken zullen gaan over specifieke onderwerpen die leven bij de buurtbewoners.” Nog een uitdaging voor het bestuur: de bouw van nieuwe sociale woningen. Tegen 2029 moet de gemeente Lennik 89 sociale woningen hebben. “Zonder nieuwe projecten zullen we ons doel zeker niet bereiken”, aldus De Knop. “Wel is er goed nieuws over de Sint-Elooiswijk. Daar zal de bouw van de nieuwe sociale huurwoningen - ongeveer 50 - mogelijk dit jaar starten.”

Ark van Pollare

Ook ecologie speelt een grote rol binnen de bestuursvisie. Zo streeft de gemeente Lennik naar propere beken. “Ongeveer 65 procent van onze huizen zijn aangesloten op de riolering”, zegt milieuschepen Hendrik Schoukens (Groen). “Dat is niet slecht, maar kan nog beter. Daarom zullen we, binnen de financiële mogelijkheden, uitvoering geven aan projecten die kans maken voor een subsidie bij de Vlaamse Milieumaatschappij. Naast de heraanleg van de Schapenstraat denken we aan Neerbuzingen en Tuitenberg. Daarnaast willen we de gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal maken - onder meer door hernieuwbare energie. Tot slot is het de bedoeling om een samenwerking met de Ark van Pollare, het dierenasiel die zich in Lennik komt vestigen, af te sluiten.”

Wordt de herinrichting van de Ninoofsesteenweg eindelijk doorgeduwd?
Mozkito Wordt de herinrichting van de Ninoofsesteenweg eindelijk doorgeduwd?

Herinrichting N8?

Op vlak van mobiliteit reikt de gemeente Lennik de hand uit naar Dilbeek om de herinrichting van de Ninoofsesteenweg duur te duwen. Vorig jaar werd de verbindingsweg in Roosdaal heraangelegd, burgemeester De Knop wacht nog op groen licht van AWV. “We trekken zelf naar het Vlaams gewest om de herinrichting van de N8 te versnellen”, aldus De Knop. “De aanleg van gescheiden fietspaden is broodnodig. Ook de gemeente Dilbeek is vragende partij. Als we samen naar AWV trekken, krijgen we misschien meer gehoor. Maar de herinrichting vraagt grote budgetten, die er momenteel niet zijn.” Daarnaast komen er mogelijk bijkomende trajectcontroles, onder meer in de Gustaaf Van der Steenstraat.

Nieuwe academie en kunstgrasveld

Op cultureel vlak heeft het bestuur plannen met de gemeentelijke academie voor woord en dans. “Daar moet op termijn beeldende kunst bijkomen”, aldus schepen van Vrije Tijd Johan Limbourg (LB). “Als ‘t Rakkertje definitief verhuist naar Eizeringen, kunnen we investeren in de gemeentelijke academie. Op termijn moet het een cultureel ontmoetingscentrum worden. De komende legislatuur zullen we onder meer een becijferd plan opstellen.” Limbourg wil samenzitten met de lokale sportclubs om hun accommodatie te verbeteren. Hij denkt onder meer de aanleg van een kunstgrasveld. “Onze omringende gemeenten hebben allemaal een kunstgrasveld. Wij kunnen natuurlijk niet achter blijven, want zo’n veld is altijd bespeelbaar.”

Gemeentebelastingen

Het bestuur zal ook de gemeentebelastingen onder de loep nemen. “Financieel wordt nagegaan of een sociale correctie mogelijk is op bestaande belastingen. Momenteel is de personenbelasting erg hoog. We willen een shift van personenbelastingen naar onroerende voorheffing. De globale belastingdruk zal echter niet stijgen”, aldus burgemeester De Knop.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.