"Open instelling bezorgt ons handenvol werk"

POLITIE MOET IN 2015 LIEFST 229 KEER UITRUKKEN VOOR JONGEREN LEVENSLUST

Het onthaalgebouw op het domein van de open jeugdinstelling Levenslust in de Scheestraat.
Mozkito Het onthaalgebouw op het domein van de open jeugdinstelling Levenslust in de Scheestraat.
De lokale politiezone Pajottenland moet naar eigen zeggen te veel tijd steken in problemen met jongeren uit de open jeugdinstelling Levenslust. Zo waren er in 2015 maar liefst 229 interventies die gerelateerd waren aan het centrum. Het probleem zal besproken worden met de parketten en jeugdrechters.

De open jeugdinstelling, officieel het multifuntioneel centrum Levenlust (MFC), is gelegen in de Scheestraat op de grens van Schepdaal met Lennik. "We zijn een erkende en open instelling die gesubsidieerd is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)", verklaart algemeen directeur Else De Wachter. "Dat wil zeggen dat alle minderjarigen met een beperking bij ons opgevangen kunnen worden. Het gaat dan om kinderen met een lichte mentale beperking, met gedragsstoornissen en emotionele stoornissen of jongeren die extra ondersteuning nodig hebben omdat ze makkelijk beïnvloedbaar zijn." De minderjarigen komen van overal in Vlaanderen. "In totaal hebben we een driehonderdtal jongeren, zowel op het internaat als op de twee scholen, het BuSO en BuBaO samen", weet De Wachter.

Korpschef Marc Hellinckx.
Mozkito Korpschef Marc Hellinckx.

Drugs en zeden

Maar het is een open instelling, dus het is voor de geplaatste jongeren niet bijster moeilijk om het hazenpad te kiezen. Regelmatig loopt er eens iemand weg. Dat veroorzaakt ook problemen buiten het domein. Zo trekken ze met de bus naar shoppingcentra en plegen daar winkeldiefstallen. In het verleden werden ook al enkele jongeren geïdentificeerd als de daders van inbraken in de omgeving. "In 2015 voerden we in totaal 229 interventies uit", weet korpschef Marc Hellinckx. "Goed voor 1.444 werkuren, het equivalent van een fulltime medewerker. In 2014 waren er 146 interventies en dit jaar zitten we al aan 79. Vorig jaar werden er ook 224 processen-verbaal opgesteld. Het gaat voornamelijk om drugsgerelateerde feiten en zaken die met zeden te maken hebben. Daarnaast zien we ook dat er een toename is van de agressiviteit en het aantal weglopers."

Veelplegers

In totaal zorgden de voorbije jaren 58 minderjarigen voor 529 dossiers. 184 daarvan zijn gelinkt aan slechts vijf jongeren. "Het spreekt voor zich dat die vijf jongeren niet thuishoren in een open instelling, maar wel in een gesloten instelling", gaat Hellinckx verder. "Als een minderjarige uit Brugge iets mispeutert, moeten we die naar de jeugdrechter in Brugge brengen, dan in afwachting van de uitspraak naar een gesloten instelling en dan terug naar onze regio. Daar kruipt te veel tijd in."

Time-out

Maar Else De Wachter ziet het niet zo zwart-wit. "We hebben momenteel een goede wisselwerking met de politie, het parket en justitie. Er zijn jongeren met aandachtspunten, maar dat moet geval per geval bekeken worden. We zijn ook vragende partij om te voldoen aan extra noden van bepaalde jongens of meisjes, maar een gesloten instelling is een heel verregaande stap. Een time-out, zodat we ze rust en tijd geven, kan voldoende zijn. Soms is ook psychiatrische hulp aangewezen. We moeten samenwerken met andere organisaties en de jeugdrechters en parketten zodat er ingespeeld kan worden op de gepaste zorgen van elk kind."