"Laat ons dit laatste stukje groen, aub"

BUURT IN VERZET TEGEN NIEUWE WOONWIJK LANGS VELDSTRAAT

Op dit stukje groen langs de Veldstraat wil Novus Projects een nieuwe wijk bouwen.
Foto Mozkito Op dit stukje groen langs de Veldstraat wil Novus Projects een nieuwe wijk bouwen.
Inwoners uit de Veldstraat en Frans van der Steenstraat komen in opstand tegen de plannen van projectontwikkelaar Novus Projects, die een nieuwe wijk wil bouwen nabij het centrum van Lennik. De buurt vreest niet alleen bijkomende drukte, maar wil ook niet dat het laatste stukje groen opgeofferd wordt.

Lennik is geliefd bij projectontwikkelaars - dat bewijzen de vele bouwprojecten die in de voorbije jaren in de gemeente uitgewerkt werden. Er zijn onder meer plannen om woongelegenheden te bouwen in de Krommestraat, Algoetstraat en Vanderlindenstraat. De gemeente biedt dan ook een goede ligging, relatief dicht bij Brussel, en meteen ook landelijke rust.


Novus Projects uit Brugge is de jongste in het rijtje van ontwikkelaars die hun oog op Lennik lieten vallen. Bedoeling is om een nieuwe wijk op te trekken op een lap grond tussen de Veldstraat en de Frans Van der Steenstraat. Het zou gaan om 28 woningen. Onlangs diende de projectontwikkelaar een vergunningsaanvraag in bij de gemeente, en binnenkort beslist het schepencollege over een mogelijke toekenning.


Maar buurtbewoners, die intussen al een actiecomité uit de grond stampten, zien de plannen dus niet zitten. "De realisatie van deze verkaveling zal zonder meer het einde betekenen van de rust, de leef- en woonkwaliteit, van het vrije uitzicht en van het groene karakter van het gebied tussen Veldstraat, Zavelstraat, Kroonstraat, Frans Van der Steenstraat en de Zwartenbroek", aldus het buurtcomité. "Momenteel is er een aanvraag ingediend voor 28 kavels. Maar in een tweede fase staat nog een uitbreiding met 28 en 21 woningen gepland. Ze willen het laatste stukje groen in het centrum van Lennik gewoon volbouwen."


Het actiecomité kwam overigens spontaan tot stand. "Enkele buurtbewoners zagen de plannen niet zitten en hebben de rest van de wijk gecontacteerd. We zijn alle straten afgegaan, en uiteindelijk bleek dat niemand dit project zag zitten. Daarom willen we verzet aantekenen tegen deze plannen. De projectontwikkelaar heeft het recht om een voorstel in te dienen, maar de buurtbewoners hebben ook het recht om daar tegenin te gaan."

Bezwaar ingediend

Het buurtcomité heeft intussen al enkele bezwaarschriften ingediend, en hoopt dat de gemeente het project zal afkeuren. "Maar het blijft afwachten. Men kan toch niet zomaar een project uitwerken in woonuitbreidingsgebied? Normaal moet zo'n gebied de gemeente een voordeel opleveren, terwijl dit platte commercie is. We hebben niets tegen een zinvol bouwproject dat Lennik vooruit helpt. Maar de bouw van een nieuwe wijk helpt onze gemeente niet. Het is niet de eerste keer dat projectontwikkelaars hun oog laten vallen op dit stukje grond, maar nooit is er enige vorm van communicatie geweest. Dat is erg spijtig."