"Dit is een blunder van formaat"

FIETSERSBOND KAART GEVAARLIJKE OVERSTEEKPLAATS IN LUCKXSTRAAT AAN

Hier komt de nieuwe fietsoversteekplaats aan het kruispunt van de Frans Luckx en de Fransvan der Steenstraat.
Mozkito Hier komt de nieuwe fietsoversteekplaats aan het kruispunt van de Frans Luckx en de Fransvan der Steenstraat.
Marc Van Acker, voorzitter van Fietsersbond Pajottenland, is niet te spreken over de aanleg van een fietsoversteekplaats aan het kruispunt van de Frans Luckxstraat en Frans van der Steenstraat. Hij vindt de oversteekplaats, die in een bocht ligt, te gevaarlijk en ondoordacht.

De gemeente Lennik wil een inhaalbeweging maken met de aanleg van fietspaden. Momenteel starten de werken in de Frans van der Steenstraat en Frans Luckxstraat. Beide straten vormen een belangrijk verbindingspunt naar Halle. De gemeente wil over de hele lengte een fietspad aanleggen - goed voor een investering van 900.000 euro. Fietsersbond Pajottenland juicht die inspanningen toe, maar is niet te spreken over een oversteekplaats voor fietsers in de bocht van het kruispunt van de Frans Luckxstraat met de Frans van der Steenstraat.


"Dat is om gevaar vragen", zegt voorzitter Marc Van Acker. "Ten eerste kunnen auto's niet makkelijk remmen in een bocht. Voertuigen die de binnenbocht nemen zien de fietser amper. Het is gewoon een blunder van formaat, een gebrek aan gezond verstand. Fietsers krijgen een vals gevoel van veiligheid. Ze worden aangespoord om de oversteekweg te gebruiken, maar die is verre van veilig." Van Acker nam al contact op met het Lenniks gemeentebestuur, maar hij kreeg tot nu toe geen antwoord. Hij wil er ook geen politieke zaak van maken. "De belangen van de fietsers primeren altijd", zegt hij. "Het is spijtig dat niemand van de gemeente Lennik antwoordde op mijn mails. Het gaat hier over de veiligheid van de fietsers. Fietsersbond Pajottenland wil zich zeker niet mengen bij de beslissingen van de gemeenten, maar als we een opmerking hebben, kan er toch naar geluisterd worden? Bij de stad Halle krijgen we altijd antwoord, daar verloopt de samenwerking prima. Maar in Lennik willen ze niet naar ons luisteren. Nochtans steunen wij het fietspadenproject, maar er moet een aanpassing komen voor de fietsoversteekweg. Het is té belangrijk om dit onaangeroerd te laten."

Marc Van Acker.
Mozkito Marc Van Acker.

"Veiligste plek"

Schepen Johan Limbourg (Open VLD) nuanceert de kritiek van Van Acker. Hij zat samen met een studiebureau en Haviland om de oversteekplaats zo veilig mogelijk te maken. "Het is de veiligste plaats", zegt hij. "De bocht is niet zo scherp en wordt met de herinrichting stomper gemaakt. Automobilisten zullen een goed zicht hebben over de rijbaan. De veiligheid van de zwakke weggebruiker primeert, maar ook zij moeten altijd uitkijken bij een passage aan een rijweg." Limbourg wil gerust rond tafel zitten met Van Acker en alle mogelijkheden bespreken. "We moeten die oversteekplaats ergens insteken. Iets verder - in de richting naar Halle - zijn er twee scherpere bochten. Daar is het onmogelijk om die oversteekplaats in te richten. Volgens Haviland is dit dé veiligste oplossing."