Lendelede mengt zich in Ventilus-debat: “Geen nieuwe hoogspanningsmasten op ons grondgebied”

Het plannetje met de vier mogelijke routes richting transformatiestation in Lendelede. Route 1 is volgens Lendelede de meest ideale keuze, terwijl ze route 4 ten alle koste wil vermijden.
Elia Het plannetje met de vier mogelijke routes richting transformatiestation in Lendelede. Route 1 is volgens Lendelede de meest ideale keuze, terwijl ze route 4 ten alle koste wil vermijden.
Lendelede heeft als een van de laatste van de 25 betrokken gemeentes advies verleend aan de overheid omtrent de plannen met de Ventilus-hoogspanningslijn. Die zou dwars door de provincie lopen en duurzame energie van windparken aan zee naar het binnenland transporteren. “Wij hebben al meer dan ons deel aan hoogspanningsleidingen, bijkomende lijnen zijn uit den boze zijn”, sprak burgemeester Carine Dewaele op de gemeenteraad.

Het verhaal is ondertussen genoegzaam bekend. Elia duidde in onze regio vier potentiële routes aan om de energie richting Avelgem te brengen. De nieuwe lijn houdt halt aan het bestaande transformatiestation van Elia in de Kortrijksestraat op Lendeleeds grondgebied. “Om daar te raken lijkt ons basisalternatief Z1 via Ardooie, Pittem, Meulebeke en Ingelmunster de meest ideale keuze”, aldus de burgemeester. “Omdat er hier al hoogspanningsmasten staan en er dus geen nieuwe visuele impact op het landschap is. Het lijkt ons ook niet meer dan normaal dat er, waar mogelijk, voor een bestaande route wordt geopteerd.” De huidige pylonen worden daarbij afgebroken en vervangen door exemplaren die 350 kilovolt in plaats van de huidige 150 kilovolt aankunnen.

“Aantasting open ruimte”

Tracé 4 is voor het gemeentebestuur hoe dan ook geen optie. “Een nieuwe lijn op die locatie is de zoveelste aantasting van het openruimtegebied dat onze kern omgeeft”, vervolgt de burgemeester.  Hoogspanningslijnen doorkruisen nu al ons grondgebied. We kunnen dit niet op ons grondgebied toestaan. De verbinding vanuit Izegem richting Avelgem gebeurt ook over ons grondgebied waarbij de bestaande luchtlijn zal moeten worden aangepast, dus op dat vlak is er al een bijkomende last. Tracé 4 loopt bovendien langs de Terrynstraat, met een tiental woningen die tot nu toe gespaard zijn van pylonen.”

Het transformatiestation van Elia breidt sowieso uit.
VDI Het transformatiestation van Elia breidt sowieso uit.

Uitbreiding transformatiestation

De gemeente haalt verder aan dat het transformatiestation van Elia op Lendeleeds grondgebied 2,5 hectare uitbreidt, met eventueel nog eens twee hectare als er formatoren moeten worden bijgeplaatst. “Die uitbreiding komt er sowieso en staat los van de keuze van de nieuwe hoogspanningsroutes”, verduidelijkt de burgemeester. “De visuele impact is buitenproportioneel gezien dit gebied momenteel in gebruik is als landbouwgrond en open gebied voor wandelaars en mountainbikers. Dit station maakt geen deel uit van het onderzoek, maar zal er hoe dan ook komen. De vraag rijst dan ook of we voor die landbouwgrond gecompenseerd zullen worden.”

De Milieuraad sprak zich ondertussen expliciet uit tegen de plaatsing van nieuwe pylonen en uitte ook bezorgdheden over mogelijke gezondheidsrisico’s. De gemeente volgt dat advies nu en duidt enkel basistracé 1 via Ardooie, Pittem en Izegem aan als mogelijke route. Het advies is niet bindend. In 2020 volgt nog een openbaar onderzoek en een tweede participatieronde rond het project.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.