Investeringen op stapel

De gemeente voorziet de komende maanden een aantal investeringen. Er wordt een tweedehands vrachtwagen voorzien van maximaal 80.000 euro. De Kuurnsestraat en de Kwadestraat krijgen een opknapbeurt voor 117.000 euro. In het gemeentehuis komt er een nieuwe server, kopiemachine en het Digiflow programma voor het geraamde bedrag van 35.000 euro. Tot slot wordt er ook gekeken voor een kraan, een klepelmaaier en een sneeuwruimer bij de technische dienst waarvoor 30.000 euro gebudgetteerd is.


(VGGS)